Now showing items 1-1 of 1

  • Vatland, Polina (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
    I dette arbeidet skulle interaksjoner mellom den vannløselige delen av naturlig organisk materiale (DNOM) og kvikksølv (Hg2+) studeres. Det ble brukt gel-kromatografi (Sephadex™-gel G-25 medium) for å fraksjonere fire ...