Now showing items 1-1 of 1

  • Tangen, Linda Wibeke (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
    Agelasiner er 7,9-dialkylerte puriniumsalter, som først bøle isolert fra marine svamper av Agelas familien. Svamper og andre marine organismer er viktige kilder til molekyler med interessante biologiske effekter. Bakterier ...