Now showing items 1-1 of 1

  • Rugsveen, Camilla (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Gjennom kunnskapsløftet av 2006 ble den grunnleggende ferdigheten Å kunne bruke digitale verktøy innført. Dette var et resultat av stadige teknologiske fremskritt, som også gjør det naturlig å innvie teknologien i ...