Now showing items 1-1 of 1

  • Olavesen, Terje (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
    I det foreliggende hovedfagsarbeidet er hydrider av tre intermetalliske faser; Y3Ni6Al2, LaNiSn og NdNiSn studert med hensyn på strukturkjemi og absorpsjon-desorpsjon egenskaper. Arbeidet med Y3Ni6Al2 og dets deuterider ...