Now showing items 1-1 of 1

  • Larsen, Kjersti Beate (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
    Målet med prosjektet var å få mer kunnskap og forståelse om de fysikalske og kjemiske egenskapene til én-dimensjonale kjeder av sinkoksid som en tilnærming til sinkoksidnanotråder. Hovedfokuset har vært å forstå de ...