Now showing items 1-1 of 1

  • Larsen, Håkon Eilif (Master thesis / Hovedoppgave, 2003)
    Målet for denne oppgaven er å beskrive de fysiokjemiske egenskapene til fem forsøksfelt i Norden. Oppgaven er en del av et større internasjonalt prosjekt som omhandler naturlig organisk materiale (NOM) i Norden ...