Now showing items 1-1 of 1

  • Kaupang, Åsmund (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    Oppgaven presenterer en syntese av α-bromodiazoacetamider, laget fra sykliske, symmetriske aminer. De bromerte α-diazoacetamidene utgjør et nytt tilskudd til α-diazoacetamidene som er kjent i litteraturen. α-bromodiazoacetamidene ...