Now showing items 1-1 of 1

  • Kalland, Liv-Elisif (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
    TiNb2O7 er tidligere vist å være en blandet elektron- og protonleder. Mange sider av defektstrukturen er ukjent for TiNb2O7, og en teoretisk og eksperimentell studie av denne ville kunne bidra til økt forståelse av ...