Now showing items 1-1 of 1

  • Kaboli, Massoud (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    SAMMENDRAG Hensikten med dette prosjekt var å utvikle kjemiske metoder for asymmetrisk fremstilling av en serie Venlafaxin analoger som skulle testes for biologisk aktivitet i sentralnervesystemet. Siden det ikke ble oppnådd ...