Now showing items 1-1 of 1

  • Jakobsen, Martin Gjerde (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
    Organokatalyse er et felt i vekst etter at det ble gjenoppdaget rundt år 2000. Samtidig har immobilisert organokatalyse også blitt viet mer oppmerksomhet de siste ti årene. Til nå har det vært vanlig å immobilisere ...