Now showing items 1-2 of 2

  • Fjeld, Harald (Master thesis / Hovedoppgave, 2005)
    Ammoniakk ble syntetisert fra hydrogen og nitrogen i en elektrokjemisk reaktor basert på et protonledende oksid ved atmosfærisk trykk. I reaktoren, som var sammensatt av to avskilte kamre, ble hydrogen oksidert på anoden ...
  • Fjeld, Harald (Doctoral thesis / Doktoravhandling, 2010)
    Oxides with high ionic conductivity represent a class of functional materials with characteristics suitable for electrochemical energy converters, such as fuel cells and batteries. This work addresses effects from changes ...