Now showing items 1-2 of 2

  • Eilertsen, Einar Andre (Master thesis / Masteroppgave, 2008)
    I denne masteroppgaven er zeolitter med CHA-topologi syntetisert med et Si/Al-forhold fra 14 til 133. Dette fyller et sammensetningsområde som ikke tidligere er rapportert. Kjemiske analyser viser en nær lineær sammenheng ...
  • Eilertsen, Einar Andre; Nilsen, Merete Hellner; Wendelbo, Rune; Olsbye, Unni; Lillerud, Karl Petter (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2008)
    Zeolites with the CHA topology have been synthesized with Si/Al ratios ranging from 15 to 133. ICP-AES analysis shows that the Si/Al ratio in the material is close to linearly related to the Si/Al ratio in the reaction ...