Hide metadata

dc.date.accessioned2015-06-10T08:57:04Z
dc.date.available2015-06-10T08:57:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/43974
dc.description.abstractGruppen har valgt utfylling av Legeerklæring om dødsfall/Melding om unaturlig dødsfall (dødsattest) som tema i denne prosjektoppgaven, nærmere bestemt delen som omhandler registrering og melding av unaturlige dødsfall. Problemstillingen lyder som følger: Hvordan endre dødsattesten for å forbedre registrering ,og melding til politiet, av unaturlige dødsfall? Kunnskapsgrunnlaget for oppgaven baseres i stor grad på det norske lovverket, i tillegg også publiserte forskningsresultater fra Akershus Universitetssykehus (Ahus). Kvalitetsforbedringsprosjektet finner sted på Ahus og skal gjennomføres ved å gjøre endringer i dødsattestskjemaet i DIPS. Gruppen planlegger å benytte seg av en resultatindikator der man sammenligner andel unaturlige dødsfall som blir registrert og meldt til politiet før og etter prosjektperioden. Vi vurderer vårt tiltak til å være gjennomførbart. Hvis tiltaket fungerer på Ahus, bør det også innføres på nasjonalt plan.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.title«Man må regne med å dø når man er over 60 år». En KLoK-oppgave om utfylling av dødsattest og unaturlige dødsfallen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorAsprusten, Tarjei Tørre
dc.creator.authorBains, Gurminder Kaur
dc.creator.authorBjertness, Marius Bergsmark
dc.creator.authorMarthinsen, Steffen
dc.creator.authorNordby, Julie Haugen
dc.creator.authorRosenberg, Astrid
dc.identifier.urnURN:NBN:no-48304
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/43974/1/KLoK-oppgave-gruppe-14-V15.pdf
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/43974/2/Vedlegg-1-Legeerklaring-om-dodsfall.pdf
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/43974/3/Vedlegg-2-Veiledning-for-utfylling-av-dodsattest.pdf
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/43974/4/Vedlegg-3-Forslag-til-endring-i-DIPS.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata