Hide metadata

dc.date.accessioned2015-04-23T15:17:34Z
dc.date.available2015-04-23T15:17:34Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/43696
dc.description.abstractTrond Klungseth: Lødøen Om alderen til Vingen-ristningene, s. 7<br> Jostein Gundersen: Verken fjord eller fjell – steinalderen i det kystnære innlandet. Gamle og nye funn fra Notodden i Telemark, s. 35<br> Anja Mansrud: En mikrolitt til besvær? Typologi, kronologi og komposittredskaper i østnorsk mellommesolitikum, s. 63<br> Asle Bruen Olsen Undersøkelsen av et eldre jernalders tunanlegg på Sausjord, Voss, Hordaland. Et nytt bidrag til kunnskapen om jernaldersamfunnets sosiale og politiske organisasjon, s. 87<br> Zanette Glørstad og Camilla Cecilie Wenn En gambler langs veien. Nytt blikk på grav og gravritualer i eldre jernalder, s. 113<br> Elna Siv Kristoffersen Ten, tråd og nøste – om dekor på spinnehjul, s. 137<br> Bjørn Myhre Viken – Sveariket – Rus-riket. Viken omkring år 900 i lys av en nytolking av Borre-funnet, s. 151<br> Brit Solli og Arne A. Stamnes G eofysiske undersøkelser av kirkegårder, kirketufter og svartjord på Veøya i Romsdal, s. 181<br> May-Liss Bøe Sollund og Jan Brendalsmo Middelalderske kirker i hedenske gravfelt, s. 203<br> Marianne Nitter Bosetning og lokalklimatiske utfordringer i Rogaland i forhistorien, s. 219<br> Norsk Arkeologisk Selskap: Årsberetning, s. 237<br> <br><br>© The Author(s) (2013). This material is protected by copyright law. Without explicit authorisation, reproduction is only allowed in so far as it is permitted by law or by agreement with a collecting society.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.publisherNorsk arkeologisk selskap
dc.relation.ispartofViking http://urn.nb.no/URN:NBN:no-39188
dc.relation.urihttp://urn.nb.no/URN:NBN:no-39188
dc.titleViking, 76(2013)en_US
dc.typeSeries issueen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-48051
dc.type.documentSeriehefteen_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/43696/1/Viking-2013.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata