Hide metadata

dc.contributor.authorSjølander, Ida
dc.date.accessioned2015-04-16T22:00:17Z
dc.date.available2015-04-16T22:00:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSjølander, Ida. Beboeres innflytelse i planlegging på lokalt nivå - en studie av programgruppen i områdeløftet på Veitvet-Sletteløkka. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/43620
dc.description.abstractDenne studien er en kvalitativ analyse av beboeres muligheter for innflytelse i planlegging på lokalt nivå. Den tar utgangspunkt i områdeløftet på Veitvet-Sletteløkka, som er en egen satsning rettet mot utfordringer med miljø og levekår, og en del av den mer omfattende Groruddalssatsningen. Områdeløft har store mål om lokal medvirkning, og denne studien undersøker hvilke muligheter lokale beboer har for innflytelse gjennom en arbeidsgruppe bestående av representanter fra lokalmiljøet. Bruk av arbeidsgruppe er ofte regnet som en av de mer velegnede metodene for medvirkning med tanke på å sikre lokal innflytelse. Arbeidsgruppen har vært involvert fra start til slutt av områdeløftet, og bistått i form av blant annet innspill, diskusjoner og deltakelse i skriftlige dokumenter. Dette tenkes å bidra til å øke den lokale forankringen. Med utgangspunkt i innflytelsesbegrepet, illustrerer denne studien hvordan innflytelse kan være knyttet til en rekke forhold, slik som representativitet, nettverk, makt/avmakt, samt type prosjekt. Studien trekker på et bredt teoretisk felt for å bidra til en dypere forståelse for vesentlige elementer ved lokal medvirkning, utover betydningen av valg av metode. Studien innebærer derfor blant annet teori om sosial kapital og ulike perspektiver på makt. Studien bygger hovedsakelig på intervjuer av offentlige ansatte og beboerrepresentanter, og vektlegger deres forståelser og beskrivelser.nor
dc.language.isonor
dc.subjectLokal
dc.subjectmedvirkning
dc.subjectplanlegging
dc.subjectbeboermedvirkning
dc.subjectsosial
dc.subjectkapital
dc.subjectmakt
dc.subjectavmakt
dc.subjectGrorudalssatsningen
dc.titleBeboeres innflytelse i planlegging på lokalt nivå - en studie av programgruppen i områdeløftet på Veitvet-Sletteløkkanor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-04-16T22:00:16Z
dc.creator.authorSjølander, Ida
dc.identifier.urnURN:NBN:no-47955
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/43620/1/Sjlander_masteroppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata