Hide metadata

dc.contributor.authorLie, Ida Kamilla
dc.date.accessioned2015-03-23T23:01:36Z
dc.date.available2015-03-23T23:01:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationLie, Ida Kamilla. Vardagsvaror for den virkelige verden. Victor Papaneks relasjon til det nordiske designmiljøet på 1960- og 70-tallet. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/43441
dc.description.abstract There are professions more harmful than industrial design, but only a very few of them. Slik åpner den østerrisk-amerikanske designeren og designteoretikeren Victor Papaneks bok Design for the Real World – Human Ecology and Social Change fra 1971. Som sitatet antyder, gikk Papanek her hardt ut mot designstandens tilsynelatende manglende bevissthet om samfunnsansvar og bærekraftighet. I stedet tok han til orde for en sosialt og moralsk ansvarlig design, der menneskers virkelige behov sto i sentrum. Boka fikk voldsom oppmerksomhet da den kom, og Papanek ble kritisert og latterliggjort både i og utenfor designmiljøet. Design for the Real World ble imidlertid oversatt til 23 språk, og står i dag som et viktig, og ikke minst tidlig bidrag i diskusjonen om bærekraftighet innen design og designeres samfunnsansvar. Det er Papaneks relasjon til det nordiske, og primært norske designmiljøet i årene 1967 til 1970 som er hovedtema for oppgaven. Oppsiktsvekkende nok kom hans bok ut på svensk allerede i 1970, med tittelen Miljön och miljonerna: design som tjänst eller förtjänst?, noe som var et resultat av hans opphold i de nordiske landene årene i forkant. Papanek gjestet Norden i en tid preget av en ny generasjon, som stilte spørsmål ved etablerte sannheter og verdier. Dette preget også miljøet ved de nordiske designskolene, der en stadig sterkere polarisering mellom de to praksisfeltene kunsthåndverk og industridesign gjorde seg gjeldende. I oppgaven undersøker jeg hva Papaneks virksomhet i de nordiske landene bestod i, og hvilke følger de fikk for hans videre virke. Jeg ser nærmere på seminarene arrangert av Skandinaviske Designstudenters Organisasjon (SDO) og øvrige opphold i perioden 1967-1973. Jeg går spesielt inn på situasjonen ved Statens Håndverk- og kunstindustriskole (SHKS) i Oslo og opptakten til Papaneks besøk her i januar 1969. Med utgangspunkt i intervjuer med personer som var i kontakt med Papanek og hans ideer, forsøker jeg også å si noe om hvilken betydning dette møtet hadde for norske designere.nor
dc.language.isonor
dc.subjectVictor
dc.subjectPapanek
dc.subjectDesign
dc.subjectfor
dc.subjectthe
dc.subjectreal
dc.subjectWorld
dc.subjectbærekraftighet
dc.subjectsosialt
dc.subjectansvarlig
dc.subjectdesign
dc.subjectstudentopprør
dc.subjectSHKS
dc.subjectStatens
dc.subjectHåndverk
dc.subjectog
dc.subjectkunstindustriskole
dc.title Vardagsvaror for den virkelige verden. Victor Papaneks relasjon til det nordiske designmiljøet på 1960- og 70-talletnor
dc.titleEveryday Goods for the Real World. Victor Papanek's relation to the Nordic Design Community in the 1960s and -70s.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-03-23T23:01:36Z
dc.creator.authorLie, Ida Kamilla
dc.identifier.urnURN:NBN:no-47753
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/43441/7/Lie-Master-DUO.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata