Hide metadata

dc.contributor.authorSritharan, Senthurran
dc.date.accessioned2015-03-23T23:01:18Z
dc.date.available2016-12-09T23:31:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSritharan, Senthurran. Klinisk effekt av intraartikulær injeksjon med autologt platerikt plasma hos pasienter med kneleddsartrose. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/43416
dc.description.abstractMålsetting: Undersøke den kliniske effekten av intraartikulære PRP-injeksjoner hos pasienter med kneleddsartrose. Bakgrunn: Artrose er den hyppigst forekommende leddsykdommen i Norge og er blant de vanligste årsaker til alvorlige smerter og funksjonsnedsettelse. Mesteparten av tilgjengelig behandling er palliativ og tar sikte på å redusere symptomer, istedenfor å påvirke det biokjemiske miljøet i leddet. Autologt platerikt plasma har vist seg å kunne være et behandlingsalternativ mot artrose. I tillegg til å inneholde vekstfaktorer som deltar i helingsprosesser, består den av mediatorer som inhiberer inflammasjon. Metoder: I denne ukontrollerte, prospektive studien, ble 33 knær med artrose behandlet med én injeksjon autologt platerikt plasma. Klinisk effekt ble evaluert med The Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score (KOOS) før injeksjon og ved 6 ukers kontroll. Data ble analysert for normalfordeling og endringer ble målt med paret T-test og Wilcoxon signed- rank test. Resultater: Det ble observert statistisk signifikant bedring i alle KOOS subskalaer fra baseline til 6 uker (P < 0.05). Gjennomsnittlig KOOS skår (smerte, symptomer, funksjon i hverdagen, funksjon, sport og fritid, og knerelatert livskvalitet) ved baseline var henholdsvis 56.7, 61.4, 60.2, 22.2 og 33.5, og etter 6 uker 71.6, 70.9, 76.6, 44.4 og 50,5. Det ble ikke rapportert noen uheldige bivirkninger. Konklusjon: Resultater etter 6 uker viser at intraartikulær injeksjon med autologt PRP gir en signifikant klinisk bedring og at det er en enkel, effektiv og trygg behandlingsmetode for kneleddsartrose. Videre studier er nødvendig for å undersøke om den kliniske effekten er vedvarende.nor
dc.description.abstractObjective: To evaluate the clinical effects of intraarticular platelet-rich plasma injections in patients with knee osteoarthritis. Background: Osteoarthritis is the most frequent joint disease in Norway, and the most common reason for severe pain and disability. Most of the available treatments for osteoarthritis are palliative and target the symptoms rather than influencing the biochemical environment of the joint. Autologous platelet-rich plasma (PRP), has emerged as a treatment option for osteoarthritis. In addition to containing growth factors taking part in the healing process, it also include anti-inflammatory mediators. Methods: In this uncontrolled, prospective study, 33 knees with osteoarthritis received one intraarticular platelet-rich plasma injection. Clinical outcome was evaluated using the Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score, (KOOS) questionnaire, before PRP injection and at 6 weeks follow up. Data were checked for normality and differences evaluated with the paired-samples t-test and Wilcoxon signed-rank test. Results: Statistically significant improvement in all KOOS subscales was noted from baseline to 6 weeks (P < 0.05). The mean KOOS scores (pain, symptoms, ADL, Sport/rec and QoL) at baseline were 56.7, 61.4, 60.2, 22.2 and 33.5, respectively, and at 6 weeks 71.6, 70.9, 76.6, 44.4 and 50,5, respectively, showing significant improvement. There were no adverse events reported. Conclusion: Our preliminary findings suggest that one intraarticular injection of autologous PRP offers a significant clinical improvement after 6 weeks and is an effective and safe method in the treatment of knee osteoarthritis. Further studies are needed to investigate the persistence of the beneficial effects observed.eng
dc.language.isonor
dc.subjectPRP
dc.titleKlinisk effekt av intraartikulær injeksjon med autologt platerikt plasma hos pasienter med kneleddsartrosenor
dc.titleClinical effect of intraarticular injection of autologous platelet-rich plasma in patients with knee osteoarthritiseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-03-23T23:01:18Z
dc.creator.authorSritharan, Senthurran
dc.identifier.urnURN:NBN:no-47761
dc.type.documentProsjektoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/43416/1/Sritharan_Prosjektoppgave.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata