Hide metadata

dc.contributor.authorRoterud, Barbara Helen Baswick
dc.date.accessioned2015-03-23T23:00:32Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationRoterud, Barbara Helen Baswick. Utsmykning av spisesalene ved Freia og Marabou. Mellom dannelse og klasse, funksjon og resepsjon. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/43359
dc.description.abstractOppgaven handler om anvendelse av kunst for å glede og heve livskvaliteten til industriarbeidere i Norge og Sverige i mellomkrigstiden. Problemstillingen stiller spørsmålet om kunst på arbeidsplassen hadde noen mening for vanskeligstilte industriarbeidere i Norge og Sverige i mellomkrigsårene. Det er tatt utgangspunkt i to monumentalkunstverk: Edvard Munchs frise i spisesalen ved Freia Sjokoladefabrikk i Oslo (Freiafrisen), samt Hilding Linnqvists freske i spisesalen ved Marabou Choklad Fabrik i Stockholm (Maraboufresken). De to bedrifslederne, Johan Throne Holst og sønnen Henning var pionerer når det gjaldt innføring av velferds- og kulturtiltak for arbeiderne ved sine respektive sjokoladefabrikker. Metoden omfatter blant annet sammenligning med andre industribedrifter i samtiden vedrørende kulturtiltak til fordel for arbeiderne. I tillegg til beskrivelser av både Freiafrisens tolv bilder og Maraboufresken, sammenlignes disse med forleggene. Historikken med hensyn til de politisk og sosialøkonomiske forhold i Norge og Sverige i første halvdel av det 20. århundre er tatt med, samt en resepsjonsanalyse av de to nevnte kunstverk. Oppgaven viser at familien Throne Holsts visjoner om borgerliggjøring og sosialisering av arbeiderklassen var enestående og fremtidsrettet. Et viktig motiv bak visjonene var forestillingen om at kulturtiltak virket oppdragende i en tid da dannelse var en viktig personlig egenskap.nor
dc.language.isonor
dc.subjectkunst
dc.subject
dc.subjectarbeidsplassen
dc.subjectmonumental
dc.subjectkunst
dc.subjectindustrihistorie
dc.subjectarbeiderklassen
dc.subjectdannelse
dc.subjectresepsjon
dc.subjectThrone
dc.subjectHolst
dc.subjectfamilien
dc.subjectFreia
dc.subjectMarabou
dc.titleUtsmykning av spisesalene ved Freia og Marabou. Mellom dannelse og klasse, funksjon og resepsjonnor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-03-23T23:00:32Z
dc.creator.authorRoterud, Barbara Helen Baswick
dc.date.embargoenddate3014-11-12
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-47795
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/43359/1/Utsmykning-av-spisesalene-ved-Freia-og-Marabou-uten-bilder.pdf
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/43359/6/Errataliste.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata