Hide metadata

dc.contributor.authorJordalen, Anne
dc.date.accessioned2015-03-10T23:00:16Z
dc.date.available2015-03-10T23:00:16Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationJordalen, Anne. Copy-paste? -Et innholdsstudie om overføringen av innhold fra papiravis til nettavis i fire norske lokalaviser. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/43110
dc.description.abstractInternett byr på mange muligheter for redaksjoner som ønsker å spre sitt innhold til brukerne. Spørsmål er derimot i hvilken grad redaksjoner tar i bruk denne muligheten til sin fordel, og hva som skjer med journalistikken om de gjør det. Oppgaven ser nærmere på i hvilken grad fire av de største lokalavisene i Østfold i Øst-Norge krysspubliserer sitt innhold fra sine papiraviser til sine nettaviser. Her vil funnene bli sett på i lys av tidligere teorier om remediering. I tillegg vil de samme artiklene bli sett på i lys av tabloidisering, for å se nærmere på hva som skjer med artiklene når de krysspubliseres på tvers av to plattformer. Totalt 3.242 papiravisartikler og 915 nettavisartikler ligger til grunn for de tall og funn denne oppgaven presenterer.nor
dc.description.abstractInternet offers a specter of possibilities for newsrooms that wishes to reach their users with their articles. The question is to what extent these newsrooms uses these possibilities to their advantage, and what happens to the journalism if they do so. This assignment takes a closer look at to which extent four of the biggest newspapers in Østfold in the east of Norway cross publishes their articles from their paper based newspapers to their online newspapers. The findings will be looked at in the light of earlier theories of remediation. In addition the same articles will be looked at in the light of earlier theories of tabloidization, in order to see what happens to the articles when they are cross published between to platforms. A total of 3.242 paper based newspaper articles and 915 online newspaper articles are the background for the numbers and findings this assignment represents.eng
dc.language.isonor
dc.subjectKonvergens
dc.subjecttabloidisering
dc.subjectkrysspublisering
dc.subjectnettavis
dc.subjectpapiravis
dc.subjectlokalmedia
dc.subjecttransmedialitet
dc.subjectjournalistikk
dc.subjectnettavis
dc.titleCopy-paste? -Et innholdsstudie om overføringen av innhold fra papiravis til nettavis i fire norske lokalavisernor
dc.titleCopy-paste? - A content analysis of the crosspublishing of content from analogue plattforms to online plattforms in four norwegian local newspapereng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-03-10T23:00:15Z
dc.creator.authorJordalen, Anne
dc.identifier.urnURN:NBN:no-47492
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/43110/1/Masteroppgave-Anne-Jordalen.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata