Hide metadata

dc.contributor.authorKhan, Hibatur Rehman
dc.date.accessioned2015-03-09T23:01:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKhan, Hibatur Rehman. Skilsmisserett for kvinner i islam - en analyse av Ahmadiyya Muslim Jamaats rettssystem og rettslære. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/43091
dc.description.abstractI denne oppgaven har jeg undersøkt kvinners muligheter for skilsmisse i Ahmadiyya Muslim Jamaats rettslære, gjennom å belyse både det teoretiske og det praktiske rammeverket for skilsmisserett i AMJ. Dette har jeg hovedsakelig gjort ved å studere et bestemt utvalg av AMJs fiqh- litteratur og gjennom intervjusamtaler med lederen av AMJ Norge og presidenten av AMJ Norges rettsapparat; Qada Norge. AMJ har en egen rettslære og et eget rettsapparat for deres medlemmer. AMJs rettslære knytter seg nærmest til hanafi fiqh, men slik jeg viser i oppgaven, er enkelte deler av familieretten en kombinasjon av lovfortolkningene til de fire sunni- islamske lovskolene. AMJ skiller mellom fiqahi og administrative bestemmelser, der de administrative bestemmelsene godkjennes og/eller utstedes av kalifen i AMJ. Disse administrative bestemmelsene er viktige, fordi det er gjennom dem at AMJ synes å tilpasse regelverket i rettslæren til nye problemstillinger som dukker opp. Samtidig presiseres det i AMJs rettslære at også den er åpen for endring, ettersom nye tider vil kreve nye løsninger på nye problemstillinger. Kravet er at de nye løsningene har det fastlagte rammeverket av usul al fiqh som grunnlag. Dette vitner om neo- tradisjonalismen (etter Ziba Mir- Hosseinis definisjon av neo- tradisjonalisme) som er å finne i ahmadiyya fiqh. I følge Ahmadiyya fiqh har kvinnen rett til å skille seg, uavhengig av mannens samtykke. Hun trenger ikke å oppgi noen årsak til qadi, og har krav på å få innvilget skilsmisse. Kvinnens rett til skilsmisse heter khula, og i AMJ må både mannen og kvinnen- begge begjære skilsmisse gjennom qadi. En kvinne kan, ifølge ahmadiyya fiqh, ikke nektes skilsmisse så lenge hennes skilsmissebegjæring er en selvstendig avgjørelse.nor
dc.language.isonor
dc.subjectislam
dc.subjectahmadiyya
dc.subjectsharia
dc.subjectfiqh
dc.subjectislamsk
dc.subjectrettslære
dc.subjectkhula
dc.subjectqada
dc.subjectjamaat
dc.subjectkalif
dc.subjectkalifatet
dc.subjectskilsmisse
dc.titleSkilsmisserett for kvinner i islam - en analyse av Ahmadiyya Muslim Jamaats rettssystem og rettslærenor
dc.titleDivorce rights for women in Islamic Law - An analysis of the Ahmadiyya Muslim Jamaat's judicial system and jurisprudenceeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-03-09T23:01:27Z
dc.creator.authorKhan, Hibatur Rehman
dc.date.embargoenddate3014-12-01
dc.rights.termsKLAUSULERING: Dokumentet er klausulert grunnet lovpålagt taushetsplikt. Tilgangskode/Access code C
dc.identifier.urnURN:NBN:no-47431
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/43091/1/thesis.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata