Hide metadata

dc.contributor.authorVoll, Bjørn Ivar Austevik
dc.date.accessioned2015-02-20T23:01:20Z
dc.date.available2015-02-20T23:01:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationVoll, Bjørn Ivar Austevik. Krise og nye moglegheiter: norske reaksjonar på den franske NATO-politikken til Charles de Gaulle, 1958–1967. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/42483
dc.description.abstractOppgåva tek for seg korleis norske styresmakter reagerte på den franske NATO-politikken etter at Charles de Gaulle kom til makta igjen i 1958, og som i 1966 enda med den mest alvorlege krisa NATO til då hadde opplevd. Det året trekte de Gaulle Frankrike ut av det integrerte militære samarbeidet i alliansen. Oppgåva ser særskilt på korleis dei utanrikspolitiske styresmaktene såg på det franske problemet i perioden 1958–1967, kor endringsvillige Noreg var i møte med eit NATO som uunngåeleg gjekk ei endring i møte, om dei såg på uroa i NATO som ei krise og til slutt kva norske styresmakter frykta kunne skje om Frankrike forlét det integrerte samarbeidet i alliansen. Gjennomgåande skodar oppgåva til to av Noreg sine nære allierte, Danmark og Canada, for eit komparativt blikk på to land det er naturleg å samanlikne seg med i NATO-samanheng. Studien viser at dei norske reaksjonane jamt over var prega av ein vilje til konsultasjon framfor konfrontasjon andsynes den franske opposisjonen i NATO, for ein ville ikkje risikere å skyve landet heilt ut av alliansesamarbeidet. Det var samstundes viktig for Noreg å oppretthalda samhaldet og samordninga mellom dei 13 andre medlemene i alliansen, og å auke NATO si rolle i avspenninga mellom aust og vest. Det skjedde ved knesetjinga av Harmel-rapporten i desember 1967, som var ei direkte følgje, og som representerte dei nye moglegheitene som kom i kjølvatnet, av den franske avgjerda våren 1966.nno
dc.language.isonno
dc.subjectNATO
dc.subjectNorge
dc.subjectNoreg
dc.subjectkald
dc.subjectkrig
dc.subjectavspenning
dc.subjectFrankrike
dc.subjectCharles
dc.subjectde
dc.subjectGaulle
dc.subjectutanrikspolitikk
dc.subjectkrise
dc.titleKrise og nye moglegheiter: norske reaksjonar på den franske NATO-politikken til Charles de Gaulle, 1958–1967nno
dc.titleCrisis and opportunities: Norway facing de Gaulle's NATO policy, 1958-1967.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-02-20T23:01:20Z
dc.creator.authorVoll, Bjørn Ivar Austevik
dc.identifier.urnURN:NBN:no-46805
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/42483/1/Master-Bjrn-Ivar-A--Voll.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata