Hide metadata

dc.contributor.authorSjødin, Bjørn Inge
dc.date.accessioned2015-02-19T23:00:27Z
dc.date.available2015-11-13T23:30:52Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSjødin, Bjørn Inge. Å skape Guds rike: Steder og subjekter i en transnasjonal nyreligiøs bevegelse. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/42410
dc.description.abstractDenne avhandlingen er basert på et seks måneders feltarbeid i Sør-Afrika med den transnasjonale nyreligiøse bevegelsen the African Hebrew Israelites of Jerusalem. Bevegelsen er opprinnelig fra USA, og har sitt spirituelle senter i Dimona i Israel der flere tusen medlemmer, hovedsakelig med bakgrunn fra USA, i dag er bosatt. Bevegelsen har senere spredd seg til Sør-Afrika, hvor jeg utførte mitt feltarbeid. Israelittene i Sør-Afrika utgjør i dag noen få hundre individer. Jeg skal følge gruppens utvikling fra dens spede begynnelse i en park i bykjernen av Johannesburg, og fram til i dag, der den har etablert seg i flere sørafrikanske byer, og ute på landet på et gårdsprosjekt de kaller «Selepe Restoration Village». Med utgangspunkt i diskusjoner rundt transnasjonale nyreligiøse bevegelser og globalisering ønsker jeg å se på hvordan israelittene som en transnasjonal nyrelgiøs bevegelse festet seg i nye steder og personer ved ankomst i Sør-Afrika og hvordan gruppens ideer og praksiser hele veien blir oversatt til sørafrikanske forhold. Jeg skal derfor se på hvordan personer etter å ha blitt rekruttert til gruppen konstituerer seg selv som israelitt med utgangspunkt i narrativ, matpraksiser, ritualer og stedproduserende praksiser, og hvordan dette gjøres under andre forhold enn de bevegelsens praksiser og diskurser opprinnelig utviklet seg i.nor
dc.language.isonor
dc.titleÅ skape Guds rike: Steder og subjekter i en transnasjonal nyreligiøs bevegelsenor
dc.titleTo create God's Kingdom: Places and subjects in a transnational new religious movement.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-02-19T23:00:27Z
dc.creator.authorSjødin, Bjørn Inge
dc.identifier.urnURN:NBN:no-46779
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/42410/1/Master-Sjodin.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata