Hide metadata

dc.contributor.authorTeigen, Arild Andreas Lunde
dc.date.accessioned2015-02-09T23:02:57Z
dc.date.available2015-11-03T23:30:37Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationTeigen, Arild Andreas Lunde. IDENTITET, SAMFUNN OG MEDIERENDE GJENSTANDER - en analyse av graver og gravfunn fra eldre jernalder i Follo, Akershus fylke. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/42184
dc.description.abstractDenne avhandlingen omhandler perioden eldre jernalder, tidsrommet mellom år 500 f.Kr. – 550 e.Kr., der det har blitt vektlagt en gradvis endring i individets verdensbilde i Skandinavia (Näsman 1998). Innenfor dette tusenårstidsrommet utspilles en rekke komplekse samfunnsendringer som kan spores i det arkeologiske materiale. Disse endringene er tidligere tolket og etablert som en økende grad av en individualiseringsprosess. Dette må ses i sammenheng med en utvikling fra et stammesamfunn mot en retning av tidlig statsdannelse i løpet av yngre romertid og folkevandringstid i Nord-Europa (Hedeager 1990; Herschend 1993, 1997, 2009). Jeg ønsker å benytte betegnelsen dividualisme, i motsetning til individualisme, for å undersøke om man kan se denne bevegelsen i mitt materiale (Fowler 2004: 25-27; se også Strathern 1988). Det er tidligere diskutert at slike dividualistiske person- og identitetsoppfatninger også gjelder for Nord-Europa i bronsealder og tidlig jernalder (Fowler 2004; Lund og Melheim 2011; Oma 2007). I denne avhandlingen vil jeg forsøke å finne ut hva som skjedde og hvordan denne bevegelsen, fra en dividuell- til individuell identitetsforståelse, har foregått i et avgrenset område i Øst-Norge, med utgangspunkt i grav og gravfunn. Mitt undersøkelsesområde har jeg topografisk avgrenset til distriktet Follo i Akershus fylke, som jeg har valgt på bakgrunn av beliggenheten mellom to sentrale kulturlandskap. Sør for Follo ligger Østfold, der de mange steinsetninger og helleristninger vitner om hvor viktig dette området var i bronsealder og tidlig jernalder (Hygen og Bengtsson 1999; Pedersen, et al. 2003). I løpet av eldre jernalder blir Opplandene og Romerike, nord for Follo, et stadig viktigere område (Larsen 1991). Det arkeologiske materialet jeg har valgt er samtlige gjenstandsfunn med sikker forbindelse til graver fra eldre jernalder. Med dette som utgangspunkt, ønsker jeg å undersøke hvordan individualiseringsprosessen kan synliggjøres gjennom mitt materiale, og finne ut hva som egentlig skjedde og hvordan dette gikk til.nor
dc.language.isonor
dc.titleIDENTITET, SAMFUNN OG MEDIERENDE GJENSTANDER - en analyse av graver og gravfunn fra eldre jernalder i Follo, Akershus fylkenor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-02-09T23:03:16Z
dc.creator.authorTeigen, Arild Andreas Lunde
dc.identifier.urnURN:NBN:no-46518
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/42184/1/Teigen_Masteroppgaven_2014.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata