Hide metadata

dc.contributor.authorSkogheim, Vegard
dc.date.accessioned2015-02-09T23:02:39Z
dc.date.available2015-02-09T23:02:39Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSkogheim, Vegard. Samer og nordmenn - Etnisk interaksjon i vikingtid og tidlig middelalder. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/42160
dc.description.abstractHvordan var forholdet mellom den samiske og den norske befolkningen i vikingtid? Og hvordan utviklet den seg til tidlig middelalder? Denne avhandlingen reiser spørsmål rundt, og er et bidrag til debatten om det samisk-norske forholdet. Forholdet blir her belyst gjennom en granskning av historie, etnografi og arkeologi. Historiekapitlet vil gjennomgå og drøfte et utvalg sagaer og andre historiske tekster. Hvordan samene og forholdet til nordmenn utarter seg i det skriftlige materialet blir drøftet med bakgrunn i disse tekstene. Deretter følger etnisitetskapitlet, der jeg tar for meg og drøfter hvordan etnografien blir brukt som forklaringsmodell for å belyse samisk-norsk interaksjon. Det siste kapitlet omhandler forholdet satt i et arkeologisk perspektiv, og hvordan man har tolket det arkeologiske materialet. Her gjennomgås en rekke funngrupper og hvordan de er blitt brukt i forskningen. Disse omfatter graver, smykker av østlig opphav, sølvdepoter, hellegroper og jernvinne. Bildet som trer frem av de kildene som her har blitt gjennomgått, er at det samisk-norske forholdet i vikingtid og middelalder er preget av handel og samarbeid, men uten større kulturell utveksling. Det samiske og norske samfunnet har fungert som et symbiotisk forhold der den enes økonomiske spesialisering har kunnet fylle ut et behov eller marked hos den andre.nor
dc.language.isonor
dc.subjectSamer
dc.subjectnordmenn
dc.subjectetnisitet
dc.subjecthybridisering
dc.subjectbosetningsmønster
dc.subjectNord
dc.subjectNorge
dc.titleSamer og nordmenn - Etnisk interaksjon i vikingtid og tidlig middelaldernor
dc.titleSami and Norwegians - Ethnic interaction in the Viking- and early medieval ageeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-02-09T23:03:12Z
dc.creator.authorSkogheim, Vegard
dc.identifier.urnURN:NBN:no-46523
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/42160/1/SKOGHEIM-MASTER.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata