Hide metadata

dc.contributor.authorKrogh, Charlotte Kristine
dc.date.accessioned2015-01-27T23:01:27Z
dc.date.available2015-01-27T23:01:27Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKrogh, Charlotte Kristine. Sammenheng mellom faktorer i BDI-II og inhibisjon tidligere deprimerte. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/41963
dc.description.abstractBakgrunn: Forskning viser god støtte for sammenheng mellom svekkelser i eksekutive funksjoner og depresjon. Det er også vist at særlig inhibisjon kan være svekket hos tidligere deprimerte. I tillegg er svekket inhibisjon assosiert med grubling som er et sentralt aspekt ved depresjon. Flere faktorstrukturmodeller i BDI-II viser at depresjonsbegrepet består av ulike dimensjoner. Så langt vi kjenner til er det ingen som har sett på forholdet mellom ulike depressive dimensjoner og eksekutive funksjoner. Med bakgrunn i at særlig inhibisjon kan være svekket hos tidligere deprimerte, vil vi undersøke hvordan inhibisjon relaterer seg til ulike BDI-II faktorer ved bruk av Beck sin SA-C faktorstrukturmodell. Metode: Vi har benyttet data fra et doktorgradsprosjekt med 109 tidligere deprimerte kvinner. Inhibisjon ble målt med en versjon av farge-ord interferenstest (Stroop) fra Delis-Kaplan Executive Function System. Sammenhengen mellom inhibisjon og BDI-II faktorene ble undersøkt med bivariate og partielle korrelasjoner. Resultater: Det fremkommer signifikant negativ korrelasjon mellom Kognitiv faktor og inhibisjon (Stroop 3), også etter kontroll for prosesseringshastighet (Stroop 1). Korrelasjonen mellom Somatisk-Affektiv faktor og inhibisjon er betydelig lavere og ikke signifikant. Konklusjon: Studien viser at høyere skårer på Kognitiv faktor henger sammen med dårligere inhibisjonsevne hos tidligere deprimerte. Kognitiv faktor synes å reflektere grubling, slik at våre funn indikerer assosiasjoner mellom grubling og inhibisjon. Denne sammenhengen kan være nyttig med tanke på mer systematisk og differensiert bruk av BDI-II i klinisk praksis, for eksempel planlegging av individualisert behandling. Det er av interesse at fremtidig forskning repliserer funnene med andre utvalg og flere nevropsykologiske inhibisjonsmål.nor
dc.language.isonor
dc.subjectDepresjon
dc.subjecttidligere
dc.subjectdeprimerte
dc.subjecteksekutive
dc.subjectfunksjoner
dc.subjectinhibisjon
dc.subjectBDI
dc.subjectII
dc.subjectfaktorstrukturmodeller
dc.subjectStroop
dc.subjectgrubling
dc.titleSammenheng mellom faktorer i BDI-II og inhibisjon tidligere deprimertenor
dc.titleThe relationship between BDI-II factors and inhibition in previously depressed patientseng
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2015-01-27T23:01:27Z
dc.creator.authorKrogh, Charlotte Kristine
dc.identifier.urnURN:NBN:no-46363
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41963/14/BDI-II-og-inhibisjon.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata