Hide metadata

dc.contributor.authorHolmeide, Cathrine Emilie
dc.date.accessioned2015-01-27T23:00:55Z
dc.date.available2015-01-27T23:00:55Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationHolmeide, Cathrine Emilie. Tidlig kognitiv svikt ved Parkinsons sykdom: En sammenligning av nevropsykologisk profil hos Parkinson- og MCI-pasienter. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/41953
dc.description.abstractBakgrunn: Begrepet mild kognitiv svikt (MCI) har tradisjonelt vært knyttet til Alzheimers sykdom (AD). Samtidig er det økende interesse for tilsvarende tilstander ved andre sykdomsforløp slik som Parkinsons sykdom (PD). Det har tidligere vært lite interesse for kognitive svekkelser forut for demens ved PD, men per i dag er fokuset på tidlige kognitive endringer ved PD økende. Dette omtales ofte som Parkinson-MCI (PD-MCI). Ifølge litteraturen ser det ut til å være stor grad av heterogenitet knyttet til kognitive utfall også hos ikke-demente PD-pasienter. Hovedformålet med denne studien er derfor å undersøke hva som kjennetegner nevropsykologisk profil hos nydiagnostiserte og umedisinerte PD-pasienter sammenlignet med friske kontroller og en gruppe pasienter diagnostisert med MCI av ukjent etiologi. Oppgaven er del av et større prosjekt om risikofaktorer for utvikling av demens ved Akershus Universitetssykehus. Metode: Totalt deltok 163 personer i studien, hvorav 75 MCI-pasienter, 38 PD-pasienter, og 50 kontrollpersoner. Studien baserer seg på data i form av nevropsykologiske testresultater. Nevropsykologisk profil ble sammenlignet mellom gruppene, og på bakgrunn av utvalgte tester og kriterier ble deltakerne i de kliniske gruppene kategorisert i ulike subgrupper av MCI. Det ble også undersøkt hvorvidt motoriske symptomer ved PD var assosiert med forskjeller i nevropsykologiske prestasjoner. Resultater: PD-pasienter presenterte med milde kognitive utfall allerede på et tidlig tidspunkt i sykdomsforløpet, og mens de enda var umedisinerte. Nevropsykologisk profil hos PD-pasienter særpreges av begrenset eksekutiv svikt, sammenlignet med MCI-pasientenes mer omfattende eksekutive og hukommelsesmessige nevropsykologiske utfall. En stor andel PD-pasienter oppfylte kriterier for MCI, og ulike motoriske symptomer spilte stor rolle for kognitiv funksjon. Konklusjon: Denne studien viser at tidlig kognitiv svikt er hyppig forekommende ved PD, og at PD-MCI kan anses som et meningsfylt begrep i denne sammenhengen.nor
dc.language.isonor
dc.subjectMild
dc.subjectkognitiv
dc.subjectsvikt
dc.subjectParkinson
dc.subjectPD
dc.subjectMCI
dc.subjectnevropsykologi
dc.titleTidlig kognitiv svikt ved Parkinsons sykdom: En sammenligning av nevropsykologisk profil hos Parkinson- og MCI-pasienternor
dc.titleEarly cognitive impairment in Parkinson's disease: A comparative study of neuropsychological profile in Parkinson- and MCI-patientseng
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.date.updated2015-01-27T23:00:55Z
dc.creator.authorHolmeide, Cathrine Emilie
dc.identifier.urnURN:NBN:no-46348
dc.type.documentMasteroppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41953/8/Blomso_Holmeide_H14.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata