Now showing items 1-1 of 1

  • Bendiksen, Kjell (Research report / Forskningsrapport, 2014)
    Den norske energisituasjonen er spesiell. Over halvparten av innenlands forbruk dekkes av fornybar energi. Elektrisitetsforsyningen er helt basert på vannkraft. Baksiden av medaljen er at vi har et av verdens høyeste ...