Now showing items 1-1 of 1

  • Ma, Chunhui; Chang, Mengqi; Lv, Hongyi; Zhang, Zhi-Wei; Zhang, Weilong; He, Xue; Wu, Gaolang; Zhao, Shunli; Zhang, Yao; Wang, Di; Teng, Xufei; Liu, Chunying; Li, Qing; Klungland, Arne; Niu, Yamei; Song, Shuhui; Tong, Wei-Min (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
    Background N6-methyladenosine (m6A) is an important epitranscriptomic mark with high abundance in the brain. Recently, it has been found to be involved in the regulation of memory formation and mammalian ...