Hide metadata

dc.date.accessioned2015-01-15T10:20:05Z
dc.date.available2015-01-15T10:20:05Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/41882
dc.description.abstractTema / problemstilling Før kirurgiske inngrep og endoskopiske undersøkelser kreves det at pasienten er fastende. Gruppen har erfart at det ikke finnes systematiske retningslinjer for hvilket fasteregime som skal praktiseres, og at dette kan føre til at pasientene lider unødvendig fordi de blir holdt fastende lenger enn hva det er medisinsk indikasjon for. I denne oppgaven forsøker vi å foreslå rutiner som kan korte ned fastetiden før gastroskopi på gastromedisinsk avdeling ved Rikshospitalet. Kunnskapsgrunnlaget Det er to hensyn å ta, faren for aspirasjon og at man skal ha godt innsyn, dette krever at ventrikkelen er skikkelig tømt. Ved søk i McMaster Plus fant vi ingen entydig retningslinje for faste før øvre endoskopi og svært begrenset evidens, men det virker som de fleste følger ASAs retningslinjer på seks timer for fast føde og to timer for væske. Dagens praksis, tiltak og indikatorer I dag får inneliggende pasienter ikke egen time for gastroskopi, i stedet blir de undersøkt innimellom de polikliniske pasientene utover dagen, slik at det er uforutsigbart når gastroskopien gjennomføres. Alle faster fra midnatt dagen før, selv om undersøkelsen starter tidligst kl. 0830. Vi foreslår at pasientene tilbys saft kl. 0630, og eventuelt senere så langt man klarer å forutse at skopi-undersøklesen ikke blir innen to timer. Vi har valgt ut én resultatindikator; telle antall pasienter hvor det er for dårlig tømning, og én prosessindikator; hvor mange pasienter som fortsatt tilbys saft på morgenen etter tre måneder. Prosess/ledelse og organisering Vi ønsker å bruke PUKK-sirkelen for gjennomføring av tiltaket vårt. Vi foreslår at det velges ut en prosjektansvarlig og at det opprettes samarbeid med ledelsen. Det bør holdes møte hvor endringene diskuteres med alle involverte, i tillegg bør retningslinjene gjøres kjent via email og oppslag på avdelingen. Til slutt bør prosjektet evalueres i forhold til de nevnte kvalitetsindikatorene, og eventuelle svakheter bør korrigeres.  Konklusjon Med bakgrunn i kunnskapsgrunnlaget, anbefaler vi å endre retningslinjer for faste hos inneliggende pasienter som skal til gastroskopi på gastrolaben ved Rikshospitalet. Etter flere vurderinger for hvordan korte ned unødvendig fastetid, fører effektivitetshensyn til at vårt tiltak er å tilby glukoseholdige klare væsker (saft) inntil to timer før undersøkelse. Dette for å motvirke en uhensiktsmessig katabolsk tilstand og for å redusere pasienters ubehag ved faste. Tiltaket er svært enkelt, bør være lett gjennomførbart og krever minimalt med ressursbruk.en_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleEndring av fasterutiner før gastroskopi - Et kvalitetsforbedringsprosjekt ved Gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus avd Rikshospitaleten_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorSormbroen, Kåre Martin
dc.creator.authorSolowiej, Adrianna
dc.creator.authorSolbakken, Marcus Bredvei
dc.creator.authorRios Paredes, Teresa de Jesus
dc.creator.authorMøller, Martine Händler
dc.creator.authorGillerhaugen, Are Helland
dc.creator.authorByberg, Carina
dc.identifier.urnURN:NBN:no-46289
dc.type.documentProsjektoppgaveen_US
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41882/1/Klok-des-2014-gruppe-k15.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata