Hide metadata

dc.date.accessioned2015-01-05T09:04:36Z
dc.date.available2015-01-05T09:04:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/41807
dc.description.abstractBakgrunn: GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) lanserte i 2011 nye kriterier for gradering av alvorlighetsgrad av KOLS, der man i tillegg til FEV1 ved spirometri også tar hensyn til antall eksaserbasjoner og pasientens symptombyrde. Mange pasienter havner i en lavere risikogruppe etter den nye inndelingen, og er følgelig overbehandlet med f.eks. inhalasjonssteroider. Andre kan identifiseres tidligere som høyrisikopasienter for hyppige eksaserbasjoner og raskt tap av lungefunksjon, og forebygge dette mer aktivt. Flere av studentene i gruppen har erfart fra praksis ved allmennlegekontor at gradering og behandling av KOLS fremdeles i stor grad baserer seg på FEV1 alene. Vi har derfor sett på muligheter for å implementere de nye GOLD-kriteriene for gradering og behandling av KOLS i allmennpraksis, med Stokke legesenter som pilotkontor. Kunnskapsgrunnlag: Retningslinjer fra Helsedirektoratet, på bakgrunn av anbefalinger fra GOLD. Den nye stadieinndelingen og behandlingsalgoritmen er basert på enkeltstudier som viser at FEV1 alene har begrenset verdi for å predikere risiko for eksaserbasjoner og grad av symptomtrykk, og kan måles mer presist ved hjelp av symptomvurderingsskjema og antall tidligere eksaserbasjoner. Den nye stadieinndelingen og behandlingsalgoritmen fra GOLD anbefales også av UpToDate, men er ikke GRADE-vurdert. Tiltak/kvalitetsindikator: Pasienter som kommer til KOLS-kontroll, får utdelt CAT-skjema som fylles ut før konsultasjonen. Legen journalfører skåre fra CAT og spirometri samt antall eksaserbasjoner siste 12 mnd., plasserer pasienten i riktig GOLD-stadium(A-D), og endrer eventuelt behandling i henhold til algoritmen fra GOLD. Ved hjelp av jevnlige journalgjennomganger måles hvor mange av pasientene som har vært på KOLS-kontroll som graderes etter de nye GOLD-stadiene og får riktig behandling ihht nye GOLD. Ledelse/organisering: Vår kontaktperson ved Stokke legesenter leder prosjektet og presenterer målsetning og tiltak for de øvrige ansatte. Det registreres om pasientene blir vurdert ihht GOLD 2011, og om behandlingen er i tråd med algoritmen. Konklusjon: Allmennleger har uttrykt at de drukner i retningslinjer (1), men vi mener at dette prosjektet er et gjennomførbart og lite ressurskrevende tiltak som sikrer god kvalitet på behandlingen av KOLS-pasienter i primærhelsetjenestenen_US
dc.language.isonoen_US
dc.titleImplementering av nye GOLD-stadier hos pasienter med KOLS i allmennpraksisen_US
dc.typeMaster thesis
dc.typeGroup thesis
dc.creator.authorStoraker, Marit Aarvaag
dc.creator.authorNerwey, Ibrahim
dc.creator.authorKierulf-Strømme, Kirsten
dc.creator.authorTengesdal, Randi Hauge
dc.creator.authorWyller, Nora Guttormsgaard
dc.creator.authorSkårn, Elling Skeide
dc.creator.authorCagrici, Ufuk
dc.identifier.urnURN:NBN:no-46225
dc.type.documentProsjektoppgave
dc.type.documentGruppeoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41807/1/klok-k7.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata