Hide metadata

dc.contributor.authorAbou Jieb, Nour
dc.date.accessioned2015-01-01T23:00:50Z
dc.date.available2015-09-18T22:30:07Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationAbou Jieb, Nour. Polysakkarider med biologisk aktivitet isolert fra to medisinplanter fra Mali brukt mot malaria, Cassia occidentalis og Lippia chevalieri. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/41799
dc.description.abstractC.occidentalis og L.chevalieri vokser hovedsakelig i tropiske områder i og noen deler av Asia. Bladene fra C.occidentalis samt bladene og rotbark fra L.chevalieri brukes mye i tradisjonell medisin blant annet mot malaria. Flere studier har vist at polysakkarider isolert fra tradisjoenelle planter kan ha immunmodulerende egenskaper. Målet med oppgaven var å isolere polysakkarider fra C.occidentalis og L.chevalieri og for deretter å undersøke struktur og biologisk aktivitet relatert til immunsystemet. Arbeidet startet med ekstraherte mengder av to fraksjoner fra C.occidentalis 50 ℃ og 100 ℃ og to fraksjoner L.chevalieri ekstrahert også med 50 ℃ og 100 ℃ destillert vann. På grunn av feil under prøveopparbeidelse ble prøvene fra L.chvalieri blandet sammen og da ble det bestemt å fortsette med denne blandingen av de to fraksjonene og kalle dem vannløslige polysakkarider fra L.chevalieri. Ekstraksjon av bladene til de to plantene ble utført av Mei Gi Chaug. Ekstraktene av polysakkaridene fra C.occidentalis og L.chevalieri ble opprenset ved ionebytterkromatografi med ANX Sepharose 4 Fast Flow (high sub). Polysakkaridene i disse to plantene ble separert og delt opp i kun sure fraksjoner. Disse fraksjonene som ble isolert ved ionebytterkromatografi ble renset på en gelfiltreringskolonne. Av C.occidentalis-fraksjoner 50 ℃ og 100 ℃ etter ionebytter hadde C100 den høyeste aktivitet, og fra fraksjoner til vannløselige polysakkarider fra L.chevalieri viste blandingen av LA og LC fraksjon den høyest aktivitet på komplementfikseringstesten. Alle fraksjoner fra disse to plantene ble renset ytterligere på gelfiltreringskolonne. CCI og LAI var de mest potente fraksjoner i komplementfikseringstesten. Monosakkaridsammensetningen til de fleste fraksjonene etter gelfiltrering ble bestemt. De fleste hadde høyt monosakkaridinnhold, med unntak av fraksjoner som hadde lav molekylvekt. Bindingsforholdene i CBI, C100III, LAI, LBI, LBII, LCI, LCIII og Fraksjon I ble analysert. Disse åtte hadde ulik grad av arabinogalaktaner og galaktose. Man antar at CBI, LAI, LBI, LCI og fraksjon I inneholder varierte mengder av AG-II, RG-I og HM. På bakgrunn av mengde karbohydrat, mengde stoff og komplementfikserende aktivitet ble det valgt å gå videre med LBI. Fraksjonen ble enzymdegradert, Fraksjon I fikk betydelig økning i komplementfikserende aktivitet. Trolig bidrar RG-II og AG-II til bioaktiviteten i Fraksjon I.nor
dc.language.isonor
dc.subjectCassia
dc.subjectoccidentalis
dc.subjectLippia
dc.subjectChevalieri
dc.subjectMalaria
dc.titlePolysakkarider med biologisk aktivitet isolert fra to medisinplanter fra Mali brukt mot malaria, Cassia occidentalis og Lippia chevalierinor
dc.titlePolysaccharides with biological activity isolated from two medicinal plants from Mali used against malaria, Cassia occidentalis and Lippia chevalierieng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-01-01T23:00:49Z
dc.creator.authorAbou Jieb, Nour
dc.identifier.urnURN:NBN:no-46222
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41799/1/Masteroppgave_2014_Nour-Abou-Jieb.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata