Hide metadata

dc.contributor.authorBunæs, Ida Inkeri
dc.date.accessioned2014-11-13T23:00:28Z
dc.date.available2014-11-13T23:00:28Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBunæs, Ida Inkeri. Kristen-muslimsk dialog - en studie av sammenhengen mellom dialogteori og den virkelige religionsdialogen i Norge og Sverige. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/41609
dc.description.abstractHovedproblemstilling for oppgaven er: «Hva er det som karakteriserer den norske og svenske religionsdialogen, og hvordan kan man forstå den virkelige dialogen i forhold til foreliggende teori om religionsdialog»? Jeg har tatt utgangspunkt i fire fora med representanter for trosamfunn i de to landene, samt to kirkelige dialogsentere og to ungdomstiltak. Gjennom å intervjue sentrale personer i disse foraene har jeg skapt meg et bilde av hvordan den virkelige dialogen ser ut. Deretter har jeg brukt teori på område for å se hvilken sammenheng det er mellom teori og praksis. For å få et bredere perspektiv har jeg valgt å sammenligne den norske og svenske dialogen. Jeg kommer frem til at det er noen forskjeller mellom de to landene, men ved å bruke teorien ser jeg at det samtidig er en del fellestrekk. Når det gjelder sammenhengen mellom teori og praksis er det særlig tre teorier jeg trekker frem. Det er Jane Idleman Smith sine modeller der hun skiller mellom sju former for religionsdialog, Anne Hege Grung sine modeller «religiøs forskjell som konstituerende» og «religiøs forskjell som en utfordring, og Jeaninne Hill Fletcher sitt skille mellom parlamentmodellen og aktivistmodellen. Jeg ser at disse tre modellene tar for seg ulike elementer fra dialogene og gir et tydeligere bilde av hvordan dialoglandskapet ser ut. Dialogaktivistene har et ønske om å nå ut i offentligheten med sitt arbeid, men de opplever å møte en rekke utfordringer på veien. Deres vilje til å gjøre en forskjell er alltid til stede. Dialogen blir i stor grad ledet av ildsjeler, men etter hvert som tiden går kan det se ut til at foraene blir stadig mer institusjonaliserte. Jeg stiller derfor spørsmål ved om dialogene preget av ildsjeler skiller seg fra dialoger som er mer institusjonaliserte. Gjennom å bruke modellene ovenfor kommer det frem et mangfold innenfor dialogen, noe jeg mener er nødvendig for å få til en fruktbar dialog også i fremtiden.nor
dc.language.isonor
dc.subjectReligionsdialog
dc.subjectkristen
dc.subjectmuslimsk
dc.subjectdialogteori
dc.titleKristen-muslimsk dialog - en studie av sammenhengen mellom dialogteori og den virkelige religionsdialogen i Norge og Sverigenor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-11-13T23:00:28Z
dc.creator.authorBunæs, Ida Inkeri
dc.identifier.urnURN:NBN:no-46100
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41609/1/Mastergradsoppgave-i-religion-og-samfunn-for-Ida-Inkeri-Buns.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata