Now showing items 1-2 of 2

  • Jensen, Fredrik; Mork, Sonja Merethe; Kjærnsli, Marit (Chapter / Bokkapittel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)
    I dette kapitlet har vi sammenliknet naturfagskompetanser i rammeverket for PISA 2015 og den norske læreplanen i naturfag. Resultatene viser stor grad av samsvar mellom dokumentene. Det er størst samsvar mellom naturfaglæreplanen ...
  • Bergem, Ole Kristian; Björnsson, Julius Kristjan; Blömeke, Sigrid; Hatlevik, Ove Edvard; Jensen, Fredrik; Kaarstein, Hege; Kjærnsli, Marit; Mork, Sonja M.; Nilsen, Trude; Olsen, Rolf Vegar; Rohatgi, Anubha (Book / Bok / PublishedVersion; Peer reviewed, 2018)