Hide metadata

dc.contributor.authorKristiansen, Linn Bodil Skajaa
dc.date.accessioned2014-10-20T22:00:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKristiansen, Linn Bodil Skajaa. Offline - En undersøkelse av ikke-Facebook-brukere. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/41458
dc.description.abstractSammendrag Masteroppgaven tar for seg en undersøkelse på hvorfor enkelte velger bort det populære og mest brukte sosiale mediet, Facebook. Innsamling av data har blitt utført gjennom kvalitativ forskningsintervju med dybdeintervju. Oppgaven er delt inn i tematiske områder med ulike kategorier som: -Oppdatering av venners liv -Personvern -Sosial på Facebook -Politisk og samfunnsengasjement -Delekultur. Temaområdene er hentet fra forskning som argumenterer for at dette er tema som gjør at folk liker seg på Facebook. Jeg har dermed valgt å styre oppgaven min på bakgrunn av hva som er årsaken til at brukere er brukere av Facebook og knytter dette opp med resultatet fra intervjuene for besvare problemstillingen hvorfor er det enkelte som velger å ikke delta på Facebook. Til slutt kobler jeg dette med det teoretisk rammeverket med kommunikasjons og medieteorier og tidlig forskning på tema, hvor jeg kan avslutte med å konkludere over funnene mine.nor
dc.description.abstractAbstract The thesis is a study on why some people choose not to use the popular and most widely used social network, Facebook. Data collection has been carried out through qualitative in-depth research interviews on a one to one basis. The thesis is divided into subject areas: -Update on friend's lives -Privacy -Social on Facebook – -Political and community involvement -Sharing culture. The topics I have chosen is taken from research of the main reasons people participate on Facebook. I link the five subject areas with the results from the interviews and connect with theoretical framework and early research on the topic. Finally I put everything together in a discussion, before concluding.eng
dc.language.isonor
dc.titleOffline - En undersøkelse av ikke-Facebook-brukerenor
dc.titleOffline - A study of of non-Facebook-userseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-10-20T22:00:06Z
dc.creator.authorKristiansen, Linn Bodil Skajaa
dc.date.embargoenddate3014-06-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45982
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41458/1/Offline--Masteroppgave-.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata