Hide metadata

dc.contributor.authorØverland, Renate
dc.date.accessioned2014-10-07T22:00:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationØverland, Renate. Mammablogging. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/41392
dc.description.abstractBlogging som fenomen er like gammelt som internett selv, og er fremdeles like populært og aktuelt. Mammabloggerne skriver og legger ut bilder av sine familieliv og sin tilværelse som mor, mammarollen er for tiden deres viktigste rolle og denne tar de alvorlig. Jeg har forsøkt å se nærmere, og si noe om følgende problemstilling: Hva er egentlig en mammablogg, og hva er det med dette fenomenet som gjør det så farlig? Spesielt med tanke på nærheten til det omfattende synliggjøringsprosjektet fra 1970-tallet. Hvilken plass har mammablogging som fenomen innenfor feminismens rammer? Jeg har kikket inn i åtte bloggers hverdag i en måned i løpet av 2012, for å utforske hva som egentlig utspiller seg i mammabloggosfæren i Norge.nor
dc.description.abstractBlogging as a phenomenon as old as the internet itself, and is still as popular and relevant. Mommy bloggers write and post photos of their family and their life as a mothers, motherhood is currently their main role and a role they take seriously. I have tried to examine, with a feminist lense, the blogs content, to comment on the following questions: What exactly is a mommy blog, and what is it about this phenomenon that makes it so dangerous? Especially considering the proximity to the extensive feminist Synliggjøringsprosjektet from the 1970s. What place has the mommy blogging phenomenon within feminism today? I have followed eight bloggers everyday life for a month in 2012, in order to explore what actually takes place in mommy blogossphere in Norway.eng
dc.language.isonor
dc.subjectBlogging
dc.subjectmammablogging
dc.subjectfeminisme
dc.titleMammabloggingnor
dc.titleMommybloggingeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-10-07T22:00:02Z
dc.creator.authorØverland, Renate
dc.date.embargoenddate3014-07-01
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45936
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41392/1/verland--Renate-Master2014.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata