Hide metadata

dc.contributor.authorWigenstad, Skule
dc.date.accessioned2014-10-06T22:00:22Z
dc.date.available2014-10-06T22:00:22Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationWigenstad, Skule. Cowboyer i utelivsjungelen – En sosiologisk studie av bartenderes rolleforståelse i krysningspunktet mellom vertskap og lovforvalter.. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/41381
dc.description.abstractOslo kommunes alkoholpolitiske handlingsplan fremhever at det ønskes et trivelig uteliv. Til tross for dette er det en rekke problemer som vold og kriminalitet knyttet til Oslos uteliv, noe som gjør uteliv og alkoholpolitikk et tema som stadig er gjenstand for debatt. Til tross for at Norge har et relativt strengt lovverk når det gjelder alkoholserving til personer som er påvirket av rusmidler, er utelivet preget av en liberal drikkekultur der overskjenking i praksis er svært utbredt (Buvik og Baklien 2013). Bartendere arbeider i skjæringspunktet mellom alkoholloven og virkeligheten. Gjennom 11 semi-strukturerte dybdeintervjuer med bartendere på populære utesteder i Oslo sentrum har jeg undersøkt hvordan de selv opplever sin yrkesrolle og hvordan de opplever å jobbe i utelivet. Min problemstilling har vært: Hvordan forstår bartenderne sin rolle i krysningspunktet mellom vertskap og forvalter av alkohollovgivningen? Hvilke rammebetingelser påvirker rolleforståelsen? Hvordan påvirker denne rolleforståelsen eventuell overskjenking av stedets gjester? Informantene distanserte seg fra andre serviceyrker ved å hevde at kunden har aldri rett . Det var samtidig viktig for informantene at alle på jobb delte rolleforståelse slik at de fremsto som en samlet enhet foran gjestene. Ved å bruke Goffmans (1959) teoretiske rammeverk om backstage og teams viser jeg hvordan bartenderne konstruerer rollene utenfor gjestenes synsfelt og tilsynelatende alltid forsøker å fremstå som enige foran gjestene med en felles front. Gjennom hovedsakelig Blumers (1969) teori om symbolsk interaksjonisme har jeg sett på hvordan faktorer ved utestedene er med å påvirke bartendernes definisjon av situasjonen og dermed også deres rolleforståelse. Faktorene jeg identifiserte gjennom en induktiv tilnærming til intervjuene var 1) klientellets forventinger, 2) bartenderes alkoholkunnskaper og kunnskaper om drikkevarer, 3) drikkekultur på utestedet, 4) skjenkekultur på utestedet, og 5) bartendernes kunnskaper om alkoholloven. Funnene mine peker i retning av at type utested informantene arbeidet på var av stor betydning for hvilke rammebetingelser bartenderne opplevde de måtte forholde seg til når de utøvde bartenderrollen. Mens nattklubbartendere ofte møter et klientell som er ute for å danse og derfor bare vil ha drikke raskest mulig, vil bartendere på barer (definert som steder hvor man sitter og drikker, ofte med et godt utvalg av forskjellig øl og drinker) ofte bruke lengre tid på å veilede gjestenes drikkevalg, og på denne måten ha mer interaksjon med gjestene. Høy musikk og dansing setter i større grad ramme for en villere fest enn vi finner på barene, noe som kan føre til at beruselsesnivået er høyere blant gjestene på nattklubber. Det er samtidig vanskeligere å identifisere berusede gjester i et lokale med dansegulv og høy musikk, enn på steder hvor gjestene sitter ved bord og drikker; kombinert med et lavere støynivå. Intervjuene avdekket også mangelfull kunnskap om alkoholloven. Informantene jeg snakket med oppfattet seg først og fremst som vertskap for gjestene, slik at jobben deres i hovedsak var å skape rammene for gjestens opplevelser. For mange av informantene sto kardemommeloven sterke enn alkoholloven: så lenge gjestene oppførte seg bra, fikk de servering. Utestedet satte samtidig rammen for hva dårlig oppførsel var, noe påvirket situasjons- og rolleforståelsen til bartenderne. På denne måten smelter vertskapsrollen i mange tilfeller sammen med lovforvalterrollen. Ved å kaste ut gjester som var så berusede at de kunne være til plage for andre gjester viste de godt vertskap samtidig som de forsøkte å overholde alkoholloven. Hva informantene definerte som for full av tett knyttet til type utested. Eventuell overskjenking ble dermed et resultatet av hvordan skjenke- og drikkekulturen på utestedet var definert.nor
dc.language.isonor
dc.subjectUteliv
dc.subjectbartendere
dc.subjectalkohol
dc.subjectvold
dc.subjectnattliv
dc.subjectkelner
dc.subjectoverskjenking
dc.subjectlovforvalter
dc.subjectbakkebyråkrat
dc.subjectutesteder
dc.subjectdørvakter
dc.subjectGoffman
dc.subjectrolleforståelse
dc.subjectvertskap
dc.titleCowboyer i utelivsjungelen – En sosiologisk studie av bartenderes rolleforståelse i krysningspunktet mellom vertskap og lovforvalter.nor
dc.titleWelcome to the Jungle - A sociological study of bartenders in Oslo's role understanding between host and administrator of the Alcohol Act.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-10-06T22:00:22Z
dc.creator.authorWigenstad, Skule
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45932
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41381/1/Wigenstad-Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata