Hide metadata

dc.contributor.authorKarikoski, Silje
dc.date.accessioned2014-10-06T22:00:05Z
dc.date.available2014-10-06T22:00:05Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKarikoski, Silje. «Kroppen min er mitt slott» – En studie av hvordan trenings- og kostholdsbloggere presenterer seg selv. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/41364
dc.description.abstractDenne oppgaven er en kvalitativ studie av hvordan unge kvinner og menn presenterer seg selv gjennom trenings- og kostholdsblogger. En tendens i samfunnet er et kraftig fokus på enkeltindividet, og hennes/hans kropp. Kroppsfokus er i seg selv ikke et nytt fenomen, for det sies at ønsker om forandring av kroppen for å oppnå tidens skjønnhetsideal er et fenomen like gammelt som menneskeheten selv. Internett har med tiden gradvis utviklet seg å bli en arena hvor individer vise hvem de er, hvem de vil være og ikke vil være. De siste årene har det dukket opp en rekke aktører, spesielt i blogger og sosiale medier, som fremmer en livsstil sentrert rundt et sterkt fokus på trening og kosthold. Hvordan individer i nettopp dette livsstilssegmentet presenterer seg selv gjennom blogging, er lite dokumentert. Denne studien er derfor et forsøk på å tette igjen deler av dette hullet. Masteroppgavens overordnede problemstillingen er som følger: Hvordan presenterer unge kvinner og menn seg selv gjennom trenings- og kostholdsblogger på Internett? For å besvare problemstillingen studerer jeg bloggene til femten trenings- og kostholdsbloggere fra 18 til 36 år. Fokuset er hovedsakelig på selve innholdet i blogginnleggene, men også bloggenes bilder og design er gjenstand for analyse. Blogging oppfattes gjerne som en jentefenomen. Det gjenspeiler seg i utvalget, som består av tolv kvinnelige og tre mannlige bloggere. Selv om utvalget består av både kvinner og menn, er det få kjønnsforskjeller å spore i måten de presenterer seg selv på. Måtene bloggerne fremhever sin identitet varierer gjerne fra blogginnlegg til blogginnlegg. For å beskrive dette stadige skiftet har jeg i det første analysekapitlet konstruert tre idealtypiske roller bloggerne inntar i møte med leserne. Den ene er den inspirerende bloggeren, som vil motivere leseren til å bli en bedre versjon av en selv. Den andre er den ambivalente bloggeren, som er i en mellomposisjon. Denne bloggeren elsker at fokus på trening og kosthold er blitt populært, men samtidig frykter han/hun at fokuset er for stort. Den tredje rollen bloggerne inntar, er den støttende bloggeren, som oppmuntrer leseren til å ha troen på en selv og unngå å sammenligne seg med andre. Det andre analysekapitlet handler om hvordan bloggerne i utvalget trekker symbolske grenser for å fremheve sin identitet. Grensene trekkes hovedsakelig gjennom kostholdet, i synet på sin egen kropp og i oppfattelsen av andre mennesker. I kostholdet dras det blant annet skillelinjer mellom det sunne og usunne. Kroppen anses for mange i utvalget å være en slags leirklump, som kan formes etter samfunnets kroppsidealer om en slank og veltrent kropp. I oppfattelsen av andre mennesker trekker utvalget grenser mot de andre, som de ikke ønsker å være lik. De andre blir av bloggerne i utvalget omtalt som enten de ekstreme, diettfolka eller den tidligere versjonen av dem selv. I det tredje og siste analysekapitlet viser jeg hvordan grensene bloggerne trekker i livene sine synliggjøres på bloggene. For å spise den rette maten og forme kroppen etter idealene, kreves det selvdisiplin. Bloggerne er opptatt av å ha kontroll i hverdagen. Dette gjennomføres gjennom å følge ulike regimer, som kommer til uttrykk i blant annet kostholds- og treningsplaner. Det overordnede målet for bloggerne fremstår som å være et ønske om stadig å bli en bedre versjon av dem selv. Man kan så spørre seg om streben etter forbedring og perfeksjon er et tegn i tiden. Hvis det er tilfelle, er bloggerne i utvalget et klart empirisk eksempel på nettopp dette.nor
dc.language.isonor
dc.subjectblogg
dc.subjectkulturanalyse
dc.subjectidentitet
dc.subjectgrenser
dc.subjectindvidualisering
dc.subjectforbedring
dc.subjectkosthold
dc.title«Kroppen min er mitt slott» – En studie av hvordan trenings- og kostholdsbloggere presenterer seg selvnor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-10-06T22:00:05Z
dc.creator.authorKarikoski, Silje
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45919
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41364/1/Karikoski_master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata