Hide metadata

dc.contributor.authorThon, Torgeir Holljen
dc.date.accessioned2014-09-25T22:00:11Z
dc.date.available2014-09-25T22:00:11Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationThon, Torgeir Holljen. «Ein veg er alltid to vegar». Menneske og teknologi i Gunstein Bakkes Maud og Aud. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/41267
dc.description.abstractOppgaven er en lesning av Gunstein Bakkes roman Maud og Aud (2011). Gjennom en mangesidig bruk av motiver som bilkjøring, bilulykker og andre teknologiske proteser tematiserer romanen teknologiens påvirkning på mennesket. Mitt siktemål er å undersøke hva som kjennetegner denne påvirkningen, og hva som kan sies å være romanens holdning til den. Romanen som helhet er en samling korte, essayistisk og poetiske tekststykker, som dessuten inneholder en fragmentert fortelling om en familie som opplever en bilulykke. Med en fortolkende, tematisk orientert nærlesning som fremgangsmåte analyseres romanens viktigste motiver: bilulykken og bilkjøring, i tillegg til de to sentrale romanpersonene, Aud og Jon Berre. Kapittel 1 er viet bilulykken. Denne forstås som et uttrykk for menneskets evne til å sammenføre materialer – kropp, bil og natur. Utfallet av ulykken er både død og nytt liv i overlevelse. Kapittel 2 dreier seg om romanens fremstilling av bilen som en utvidelse av kroppen, en forvandling av mennesket. I kapittel 3 og 4, om henholdsvis Aud og Jon Berre, videreføres innsiktene fra kapittel 1 og 2, der de stiliserte romanpersonene leses som tekstlige instanser som representerer ulike tematiske linjer. Kapittel 4 inneholder en redegjørelse for ulike former for posthumanisme, en samlebetegnelse på teoretiske forsøk på å skape begreper for den nye teknologiens innvirkning på mennesket, særlig fenomener som kunstig intelligens, kyborger og bioteknologiske nyvinninger. Til slutt drøfter jeg hva slags posthumanisme Maud og Aud kan sies å representere. Oppgavens hovedkonklusjon er at romanen framstiller et tvetydig forhold mellom menneske og teknologi. Gjennom bilkjøring, bilulykker, operasjoner og proteser forvandles og utvides menneskekroppen. Tvetydigheten ligger i at denne forvandlingen ikke bare er til det bedre. For Jon og Aud Berre sidestilles teknologiens forbedring av mennesker med sorg over tragiske dødsfall. Dette fører til et ønske om forståing, et ord romanen gjentar i mange ulike sammenhenger. Både for fortelleren, romanpersonene og leseren handler det om å forstå utviklingen, bevegelsen og sammenhengen menneskene inngår i, med både naturen og teknologien. Forvandlingen innebærer både overlevelse og død, og ønsket om å forstå dette.nor
dc.language.isonor
dc.title«Ein veg er alltid to vegar». Menneske og teknologi i Gunstein Bakkes Maud og Audnor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-25T22:00:11Z
dc.creator.authorThon, Torgeir Holljen
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45830
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41267/1/thon_master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata