Hide metadata

dc.contributor.authorHeimdal, Erle Kwi Sun
dc.date.accessioned2014-09-23T22:00:06Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationHeimdal, Erle Kwi Sun. Allianseavhengighetens grenser: Britisk avståelse fra bruken av bevæpnede droner i bekjempelsen av internasjonal terrorisme. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/41255
dc.description.abstractStorbritannia var en av USAs nærmeste allierte i krigen mot terrorisme, i Afghanistan og i Irak, men har ikke støttet USA når det gjelder bruken av bevæpnede droner. Denne oppgaven har som formål å undersøke hvorfor allianseavhengigheten i dette tilfellet ikke har slått ut. For å svare på problemstillingen, undersøkes det om uenighet mellom politikere, militærfaglige og folkerettsjurister innad i Storbritannia kan forklare dette. For å belyse dette inkluderes også en mer generell analyse av uenigheten mellom europeere og amerikanere med hensyn til forebyggende krig. Dagens kriger er i økende grad det man kan kalle «wars of choice», der den offentlige opinion har påvirkning på utenriks- og sikkerhetspolitikk. Det undersøkes derfor også om den offentlige opinionen i Storbritannia er motstandere av bruken av bevæpnede droner, og om dette kan forklare hvorfor allianseavhengigheten ikke slår ut. Oppgavens «puzzle» er at enighet på andre tungtveiende militære områder ikke følges av enighet om bruken av bevæpnede droner. Rammeverket rundt oppgaven er teorien om allianseavhengighet, som ikke fullt ut kan forklare denne casen. I tillegg presenteres to teoretiske antakelser som omhandler bekjempelse av internasjonal terrorisme med bevæpnede droner og frykt for at bruken av bevæpnede droner kan føre til en farlig presedens og økt terrorisme. Det undersøkes om det er uenighet innenfor disse områdene ved hjelp av en rekke offentlige dokumenter og uttalelser. Denne oppgaven er ment som et bidrag til «unntakslitteraturen» om allianseavhengighet der hensikten er å avdekke andre årsaker til at utfallet ikke er slik teorien om allianseavhengighet foreskriver. Det er her bevis som tilsier at uenighet om hvilken presedens praksisen med forebyggende krig og bruken av bevæpnede droner kan føre til, er det som i dette tilfellet kan forklare hvorfor allianseavhengigheten ikke slår ut i forholdet mellom Storbritannia og USA. Den offentlige opinion på sin side gir ikke uttrykk for motstand mot bruken av bevæpnede droner, og kan dermed ikke forklare dette tilfellet.nor
dc.language.isonor
dc.titleAllianseavhengighetens grenser: Britisk avståelse fra bruken av bevæpnede droner i bekjempelsen av internasjonal terrorismenor
dc.titleAlliance dependence and the British non-use of weaponized drones as a tool to combat terrorismeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2015-02-02T23:00:55Z
dc.creator.authorHeimdal, Erle Kwi Sun
dc.date.embargoenddate3014-05-23
dc.rights.termsDette dokumentet er ikke elektronisk tilgjengelig etter ønske fra forfatter. Tilgangskode/Access code A
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45812
dc.type.documentMasteroppgave
dc.rights.accessrightsclosedaccess
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41255/7/Erle-Kwi-Sun-Heimdal.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata