Hide metadata

dc.contributor.authorKarimzadeh, Anita
dc.date.accessioned2014-09-22T22:00:03Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKarimzadeh, Anita. Algebra i norske og singaporske matematikklærebøker: En sammenligning på bakgrunn av resultatene fra TIMSS 2011. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/41225
dc.description.abstractDenne masteroppgaven tar utgangspunkt i resultatene fra den internasjonale undersøkelsen TIMSS – Trends in International Mathematics and Science Study fra 2011 og sammenligner læreverk fra to land i emneområdet algebra. Grunnet de relativt svake resultatene til norske elever sammenlignet med det internasjonale gjennomsnittet har jeg valgt å sammenligne norske lærebøker med en singaporsk lærebok. Dette fordi Singapore er et av de landene som skåret høyest på internasjonal basis i TIMSS 2011. Målet med denne studien har vært å undersøke hva som skiller lærebøkene for å finne mulige årsaker til at norske elever presterer så svakt i TIMSS. Dette innebar bruk av lærebøker, læreplaner, TIMSS-resultater, rammeverket til TIMSS og utvalgte TIMSS-oppgaver. Problemstillingen i denne masteroppgaven har vært følgende: I hvilken grad bidrar fremstillingen av likninger og ulikheter i norske lærebøker for 8. trinn til å kunne besvare utvalgte TIMSS-oppgaver fra 2011 sammenlignet med en singaporsk lærebok fra secondary one (7. trinn)? Jeg har brukt en kvalitativ metode i denne studien med dokumentanalyse som datainnsamlingsmetode. Fire norske lærebøker er analysert og sammenlignet med kun én singaporsk lærebok og analysen er begrenset til to områder i algebra: likninger og ulikheter. Jeg har benyttet meg av analyseverktøyet til Hong og Choi (2014) som ble brukt for å sammenligne lærebøker fra to land i deres studie. Det analytiske rammeverket består av to dimensjoner: En horisontal analyse som viser et helhetlig bilde av innholdet, og en vertikal analyse som går mer i dybden på det matematiske innholdet. Hovedresultatene viser at det er flere temaer som er introdusert i den singaporske læreboken som ikke er introdusert i de norske lærebøkene. Dette er blant annet temaer som elevene fikk oppgaver fra i TIMSS-undersøkelsen fra 2011. Videre fordrer flertallet av oppgavene i de norske lærebøkene et lavere kognitivt nivå og elevene blir ikke utfordret i samme grad som i den singaporske læreboken. Det er for det meste ren matematisk kontekst i de utvalgte områdene i de norske lærebøkene og det kommer lite frem på hvilken måte elevene kan relatere stoffet fra oppgavene til virkeligheten. Funnene indikerer at de norske lærebøkene ikke gir nok kunnskap om likninger, og spesielt ikke om ulikheter, til å kunne besvare de utvalgte TIMSS-oppgavene.nor
dc.language.isonor
dc.titleAlgebra i norske og singaporske matematikklærebøker: En sammenligning på bakgrunn av resultatene fra TIMSS 2011nor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-22T22:00:02Z
dc.creator.authorKarimzadeh, Anita
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45795
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41225/1/Karimzadeh-master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata