Hide metadata

dc.contributor.authorMoussavi, Nastaran
dc.date.accessioned2014-09-19T22:00:21Z
dc.date.available2015-06-13T22:30:51Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationMoussavi, Nastaran. Isolering og identifisering av bioaktive substanser fra den afrikanske medisinplanten Zanthoxylum heitzii og studier av toksisitet på malariamyggen, Anopheles gambiae. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/41202
dc.description.abstractZanthoxylum heitzii (Aubrév. & Pellegr.) P.G Waterman er et tre som vokser i vest- og sentral Afrika. Det brukes til medisinske formål, blant annet mot malaria. Det er tidligere vist at et heksanekstrakt av barken fra denne planten dreper kakerlakker og snutebiller. I et pilotforsøk er det vist at ekstraktet dreper Anopheles gambiae -mygg, som er bærer av malariaprotozoen. I denne oppgaven er alkaloidene dihydronitidin, isoarnottianamid, rhoifolin B og turraeanthin A isolert fra et heksanekstrakt av Z.heitzii bark. I tillegg er amidet pellitorin, lignanet sesamin, sesquiterpenet caryofyllenoksid og triterpenet isobauerenol isolert. Stoffene ble isolert ved kromatografiske metoder som kolonnekromatografi (VersaFlash), sentrifugalt akselert tynnsjiktskromatografi (CA-TLC) og preparativ HPLC. Alle forbindelsene ble strukturoppklart ved NMR-spektroskopi. Sesamin er tidligere kjent i planten, mens alle de andre er nye for Z.heitzii . Dihydronitidin, pellitorin, sesamin og caryofyllenoksid var hovedsubstansene. Ingen av forbindelsene som ble funnet er nye naturstoffer, men rhoifolin B og turraeanthin A er svært sjeldne. Toksisitet av stoffene ble testet på rekelarver ( Artemia salina ), mygglarver og voksne hunnmygg ( Anopheles gambiae ).   I rekelarvetestene viste pellitorin toksiske egenskaper med en LD 50 -verdi på mellom 1 og 10 µg/ml. Caryofyllenoksid og sesamin hadde også toksiske effekter, men svakere. Dihydronitidin, isobauerenol og isoarnottianamid var ikke toksiske for rekelarver. Heksanråekstraktet var toksisk med en LD 50 -verdi 25±16 µg/ml. Andre ekstrakter av bark (etylacetat, etanol) og ekstrakter av andre plantedeler (frø og blad) var ikke toksiske. Pellitorin var toksisk for voksne A. gambiae -hunnmygg. LD 50 var 68±38 ng/mygg. Caryofyllenoksid, dihydronitidin og sesamin var ikke toksiske. En blanding av pellitorin, caryofyllenoksid, dihydronitidin og sesamin i samme mengdeforhold som i råekstraktet hadde en LD 50 -verdi på 39±14 ng/mygg. Pellitorin var også toksisk for A. gambiae -mygglarver og LD 50 var 14±1 µg/ml. Caryofyllenoksid var svakt toksisk (LD 50  174±33 ug/ml) og sesamin var ikke toksisk. Dihydronitidin kunne ikke testes på rekelarver på grunn av dårlig løselighet i mediet. De andre stoffene var ikke tilgjengelige i store nok mengder for testing. I denne oppgaven er det funnet åtte stoffer i heksanekstraktet av Z.heitzii bark. Syv av disse er ikke tidligere kjent i planten. Heksan barkekstraktet var toksisk for rekelarver. Andre barkekstrakter og ekstrakter av andre plantedeler var ikke aktive. Pellitorin var det mest aktive renstoffet i toksisitetstester på rekelarver, mygglarver og voksen mygg.nor
dc.language.isonor
dc.subjectZanthoxylum
dc.subjectheitzii
dc.subjectmalaria
dc.subjectAnopheles
dc.subjectgambiae
dc.titleIsolering og identifisering av bioaktive substanser fra den afrikanske medisinplanten Zanthoxylum heitzii og studier av toksisitet på malariamyggen, Anopheles gambiaenor
dc.titleIsolation and identification of bioactive substances from the African medicinal plant Zanthoxylum heitzii and studies on toxicity towards the malaria mosquito, Anopheles gambiaeeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-19T22:00:21Z
dc.creator.authorMoussavi, Nastaran
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45773
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41202/7/MASTEROPPGAVE-2014-NASTARAN-MOUSSAVI-FARMASI.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata