Hide metadata

dc.contributor.authorAksnes, Kaja Sandt
dc.date.accessioned2014-09-17T22:01:39Z
dc.date.available2014-09-17T22:01:39Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationAksnes, Kaja Sandt. Fotokjemisk Internalisering (PCI); En norsk metode for legemiddellevering. Fra laboratoriet til klinikk.. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/41127
dc.description.abstractHensikten med denne prosjektoppgaven var å studere prekliniske prosesser i utvikling av en ny behandlingsform for kreft, fotokjemisk internalisering (PCI), og samtidig bidra til tilgjengeliggjøring av denne nye behandlingsformen for dagens leger. Relevant litteratur ble gjennomgått og danner grunnlaget for oppgavens teoridel der utviklingen av PCI følges fra laboratoriet til klinikk. Som en del av oppgaven ble in vitro metoder tilegnet for å kunne gjennomføre PCI i laboratoriet. Resultatet av dette prosjektet er derfor todelt; (1) en teoridel som potensielt kan brukes som et utkast til en senere oversiktsartikkel om PCI i et norskt tidsskrift og (2) tilegnede metoder i in vitro eksperimentell kreftforskning med fokus på PCI. En rekke publikasjoner fra forskningsgrupper over hele verden viser god effekt av PCI som behandlingsmetode, både in vitro og in vivo. PCI kan brukes til å levere allerede godkjente legemidler så vel som fremtidige substrater spesielt designet for å utnytte metoden maksimalt. Metoden innehar stor grad av selektivitet overfor tumorvev både ved at fotosensitiseren akkumuleres i tumorcellene og at belysning kun skjer i områdene man ønsker behandling. Spesifisiteten kan økes ytterligere ved levering av målrettede substrater som immunotoksiner. Store utfordringer ved dagens kreftbehandling, som resistensutvikling og lite selektivitet, kan potensielt unngås med PCI. Metoden kan også kombineres med konvensjonelle behandlinger som ioniserende stråling og kirurgi. Det kan konkluderes med at PCI er en lovende, selektiv, ny behandlingsform. Det første kliniske studiet viste overraskende gode resultater. Videre kliniske studier vil kunne bidra til å etablere PCI som godkjent behandlingsform.nor
dc.description.abstractThe purpose of this thesis was to study preclinical processes of the development of a new treatment for cancer, PCI, and contribute to make this treatment known to current medical doctors. Literature on PCI was studied and forms the basis of the attached manuscript on PCI from bench to bedside. In vitro methods to conduct PCI was also acquired through the project. Hence, the results of this project are divided in two; (1) a manuscript which may be used as a draft for a future review article on PCI in a Norwegian Journal and (2) acquired methods in in vitro experimental cancer research with focus on PCI . A number of publications from research-groups all over the world demonstrate PCI as an effective method, both in vitro and in vivo. PCI can be used to deliver already approved drugs as well as future substrates designed for maximal usage of the technology. PCI exert specificity towards tumor cells through a preferential retention of a photosensitizer in cancer cells in addition to site directed light exposure. The specificity of PCI can be further increased by the delivery of targeted therapeutics such as immunotoxins. PCI may overcome several of the major obstacles of our current cancer treatment such as generation of resistance and poor selectivity. The treatment can also be combined with conventional treatments such as radiotherapy and surgery. In conclusion PCI is a promising, site-specific treatment of cancer. The first clinical study shows surprisingly positive results. Upcoming clinical studies will possibly contribute further to the establishment of this treatment for clinical use.eng
dc.language.isonor
dc.subjectPCI
dc.subjectfotokjemisk
dc.subjectinternaliserng
dc.subjectbleomycin
dc.titleFotokjemisk Internalisering (PCI); En norsk metode for legemiddellevering. Fra laboratoriet til klinikk.nor
dc.titlePhotochemical Internalization (PCI); a Norwegian drug-delivery technology from bench to bedside.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-18T22:02:22Z
dc.creator.authorAksnes, Kaja Sandt
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45716
dc.type.documentProsjektoppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/41127/1/Prosjektoppgave_PCI.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata