Hide metadata

dc.contributor.authorLyngroth, Anne Liv
dc.date.accessioned2014-09-08T22:05:43Z
dc.date.available2016-05-21T22:30:46Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationLyngroth, Anne Liv. Tittel: ASSESSING NUTRITIONAL STATUS AMONG COGNITIVE IMPAIRED ADULTS Ernæringsscreening av pasienter som utredes ved en hukommelsesklinikk- sammenhenger i skåringer ved pasienters selvrapportering og pårørendes skåringer på samme instrument. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40807
dc.description.abstractMål og hensikt. Hensikten med denne studien var å øke kunnskapen om ernæringsscreening hos personer med kognitiv svikt 1) når instrumentet The Nutritional Form For the Elderly (NUFFE) ble besvart både av pasient og pårørende, 2) når screeningresultatet ble relatere til Mini Mental Status (MMSE), vekttap, kroppsmasseindeks (KMI) og bakgrunnsvariabler og 3) når MMSE ble relatert til vekttap, KMI og bakgrunnsvariabler. Målet var derfor å skaffe kunnskap om ernærings-screening for personer som undersøkes ved en hukommelsesklinikk. Bakgrunn. Underernæring eller risiko for underernæring er et stort problem blant eldre. Personer med demens er spesielt utsatt. Design. Tverrsnittstudie. Metode. Ernæringsscreening for 213 pasienter ble utført ved pasientenes selvrapportering og pårørendes skåringer ved bruk av NUFFE-NO (norsk versjon). Høyere screening-skåre indikerte høyere risiko for underernæring. Pasientenes demografiske variabler, og kognitivt nivå (målt ved MMSE og Klokke-test) ble registrert. Resultater. Totalt ble 213 pasienter med gjennomsnittsalder 73 år inkludert i studien. I utvalget var andelen kvinner 53%, 15% var under 65 år og 32% bodde alene. MMSE gjennomsnittsskåre var 23,2 og 50% hadde ikke-godkjent fem-poengs Klokke-test. Funnene viste samsvar mellom pasienters og pårørendes NUFFE-skåringer, men pasientene vurderte seg i noe større grad som mer velernært enn pårørendes rapportering. Pasientenes registreringer viste at 32% var i middels eller høy risiko for underernæring, 43% for pårørendes skåringer. Ufrivillig vekttap ble registrert hos 42% av pasientene og 26,4% i utvalget hadde KMI-verdier under 22 kg/m2, noe som indikerer underernæring. Konklusjon. Studien viser at en betydelig andel av pasientene ved denne hukommelsesklinikken var i ernæringsmessig risiko. Det var betydelig sammenfallende resultater mellom pasientenes og pårørendes NUFFE-skåringer, men pasientene vurderte seg som mer velernært enn pårørende. I vårt utvalg var kvinner mer utsatt for ugunstig ernæringsprofil enn menn og i forhold til ernæringsstatus var det gunstig å ikke bo alene. Lavere MMSE-skåre øker risikoen for underernæring. MMSE-test og klokke-test kan predikere vekttap.eng
dc.language.isoeng
dc.subjectKey
dc.subjectwords
dc.subjectelderly
dc.subjectdementia
dc.subjectcognitive
dc.subjectimpairment
dc.subjectmalnutrition
dc.subjectnutritional
dc.subjectscreening
dc.subjectNUFFE
dc.subjectNO
dc.subjectproxy
dc.subjectrating
dc.titleASSESSING NUTRITIONAL STATUS AMONG COGNITIVE IMPAIRED ADULTS. Nutritional screening of patients at a memory clinic – association between patients’ self-reports and their relatives’ scores using the same instrumenteng
dc.title.alternativeASSESSING NUTRITIONAL STATUS AMONG COGNITIVE IMPAIRED ADULTS. Ernæringsscreening av pasienter som utredes ved en hukommelsesklinikksammenhenger i skåringer ved pasienters selvrapportering og pårørendes skåringer på samme instrument
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-09T22:03:52Z
dc.creator.authorLyngroth, Anne Liv
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45414
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40807/1/20-05--the-end-of-master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata