Hide metadata

dc.contributor.authorBeenberg, Eirin Susann
dc.date.accessioned2014-09-08T22:04:51Z
dc.date.available2014-09-08T22:04:51Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationBeenberg, Eirin Susann. Rituell topografi. Gullbrakteater fra Vest-Agder og Rogaland. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40792
dc.description.abstractDenne avhandlingen tar for seg gullbrakteater i depoter fra Vest-Agder og Rogaland i folkevandringstid. Gjennom en analyse av brakteatdepoters topografiske plassering, argumenterer jeg for nedleggelser av brakteater som en bevisst strukturerende handling i en rituell kontekst. Dette aspektet er igjen med på å belyse menneskers tilknytning til et fysisk og kognitivt strukturerende landskap. Et fremtredende argument i avhandlingen setter fokus på menneskers forskjelligartede relasjon til sine omgivelser, og hvordan dette kan innvirke på ulike valg av fysiske handlinger i landskapet, samt hvordan slike valg kan være et fundament for konstruksjonen av ulike tradisjoner innenfor gitte samfunn. Brakteatdepotenes sammensetning og marginale karakter vil videre bli drøftet opp mot aspektet om nedleggelser av særegne gjenstander som konfliktløsere i perioder med samfunnsmessige endringer.nor
dc.language.isonor
dc.subjectbrakteater
dc.subjectritualer
dc.subjecttopografi
dc.subjectlandskap
dc.subjectdepot
dc.subjectVest
dc.subjectAgder
dc.subjectRogaland
dc.titleRituell topografi. Gullbrakteater fra Vest-Agder og Rogalandnor
dc.titleRitual topography. Gold bracteates from Vest-Agder and Rogalandeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-09T22:03:44Z
dc.creator.authorBeenberg, Eirin Susann
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45527
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40792/1/Beenberg---Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata