Hide metadata

dc.contributor.authorEide, Sondre
dc.date.accessioned2014-09-08T22:02:24Z
dc.date.available2014-09-08T22:02:24Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationEide, Sondre. Kartleggelse av produksjonsbegrensning innen oppdrett av laksefisk i sjøvann -En rettsøkonomisk og rettssosiologisk analyse av laksefisktillatillatelse de lege lata og de lege ferenda. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40731
dc.description.abstractFremstillingen omhandler produksjonsbegrensningene som foreligger ved drift av laksefiskoppdrett. Med produksjonsbegrensning menes det i fremstillingen alle regulative faktorer som påvirker hvor mye laksefisk en oppdretter kan produsere. Dette temaet er aktuelt da det er foreslått en endring i størrelsen på laksefisktillatelsene. Innehaver av en laksefisktillatelse får tildelt en særskilt tillatelse som gir mulighet til å drive en spesifikk drift på allmennhetens område, mot at lovens betingelser blir oppfylt. Dette er på mange måter en samfunnskontrakt, der oppdretter plikter å drive forsvarlig mot at han får sette ut og høste fisk på allmennhetens område. Hvor mye laks den enkelte oppdretter får lov å produserer er meget komplekst, og påvirkes gjennom et sett rettslige regler. Jeg ønsker gjennom fremstillingen å kartlegge dette regelverket, for så å se nærmere hva samfunnskontrakten til laksefisk oppdrettere er ment å ivareta, og om det er grunnlag for å endre den.nor
dc.language.isonor
dc.subjectLakseoppdrett
dc.subjectrullerende
dc.subjectMTB
dc.subjectkonsesjon
dc.subjectrettsøkonomi
dc.subjectrettssosiologi
dc.subjectproduksjonsbegrensning
dc.subjectlaks
dc.subjectakvakultur
dc.titleKartleggelse av produksjonsbegrensning innen oppdrett av laksefisk i sjøvann -En rettsøkonomisk og rettssosiologisk analyse av laksefisktillatillatelse de lege lata og de lege ferendanor
dc.titleA research/view in limits of production of salmonids in seawater. A legal economic and sociological analyze of salmonids farming permissions "de lege lata" and "de lege ferenda"eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-09T22:03:08Z
dc.creator.authorEide, Sondre
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45452
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40731/1/203-.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata