Hide metadata

dc.contributor.authorHammer, Wenche Elisabeth
dc.date.accessioned2014-09-08T22:00:40Z
dc.date.available2015-05-20T22:30:29Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationHammer, Wenche Elisabeth. Tiltak for å hindre uønskede reinnleggelser i sykehus av multisyke skrøpelige eldre.. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40713
dc.description.abstractBakgrunn: Kortere liggetid i sykehus og mangelfull samhandling mellom hjemmetjeneste og fastlege kan bidra til at pasientene ikke får den systematiske oppfølgingen etter utskriving fra sykehus som de trenger. Dette kan bidra til økende antall reinnleggelser av hjemmeboende multisyke skrøpelige eldre. Hensikt: Hensikten med studien er å identifisere effektive tiltak i spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste for å forebygge uhensiktsmessige reinnleggelser i sykehus med fokus rettet mot sykepleietiltak som fremkommer vesentlig for systematisk oppfølging etter utskriving til hjemmet. Metode: Litteraturstudie velges som metode. Utvalget består av artikler om multisyke skrøpelige eldre ≥ 60 år som skrives ut fra spesialisthelsetjenesten til hjemmet. Studier om enkeltdiagnoser er ekskludert. Inklusjonskriterier er randomiserte kontrollerte studier samt systematiske oversikter. Alle intervensjoner utført i spesialisthelsetjeneste og primærhelsetjeneste for å forebygge uønskede reinnleggelser i sykehus er inkludert. Hovedresultat: Tett samarbeid mellom fastlege og sykepleier, omfattende geriatrisk vurdering med fokus på ernæring, depresjon, legemiddelbruk samt trening i hjemmet ser ut til å bidra til færre reinnleggelser. Konklusjon: Studien avdekker at tiltakene er komplekse og omhandler tiltak i sykehus, tiltak med oppfølging fra spesialisthelsetjenesten og tiltak i primærhelsetjenesten. Det anbefales en individuell systematisk kartlegging og oppfølging av den nyutskrevne pasienten.nor
dc.description.abstractBackground: Due to shorter length of stay in hospital, limited interaction between home care nurses and the general practitioner (GP), readmissions to hospital are frequent for frail elderly with multimorbidity. Objective: The purpose of this study is to identify effective interventions in specialist and primary care to prevent unintended readmissions to hospital. Specifically this study emphasizes nursing interventions appropriate for prevention of readmission. Methods: Literature review is chosen where the inclusion criteria are frail elderly, age ≥ 60 years, multimorbidity and recently return to home from the specialist health care service. Studies on individual diagnosis are excluded. Randomized controlled trials and systematic reviews are the foundation for this study. Interventions performed in specialist and primary care to prevent unintended readmissions to hospital, are included. Results: Fewer readmissions are seen where collaboration and close cooperation between the GP and the nurses are present, as well as use of comprehensive geriatric assessment skills with focus on assessment and follow-up of nutrition, depression, drug use and physical exercises. Conclusion: The study reveals that these approaches are complex and highlight the collaboration between health care personnel from both the primary health care and the specialist care in hospitals. It is recommended individual systematic examination and follow-up of each patient.eng
dc.language.isonor
dc.subjectmultisyke
dc.subjecteldre
dc.subjectreinnleggelse
dc.subjectsystematisk
dc.subjectvurdering
dc.subjectsykepleie
dc.titleTiltak for å hindre uønskede reinnleggelser i sykehus av multisyke skrøpelige eldre.nor
dc.titleApproaches to prevent unintended readmissions to hospital among frail elderly with multimorbidityeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-09T22:02:32Z
dc.creator.authorHammer, Wenche Elisabeth
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45396
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40713/1/Hammer_Master-i-Avansert-geriatrisk-sykepleie.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata