Hide metadata

dc.contributor.authorAndreadakis, Linn Trude Lieng
dc.date.accessioned2014-09-08T22:00:13Z
dc.date.available2014-09-08T22:00:13Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationAndreadakis, Linn Trude Lieng. Votiv og samfunnsendring. Tegea fra arkaisk til klassisk tid.. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40701
dc.description.abstractNedgangen i votivmateriale i greske helligdommer ved overgangen fra arkaisk til klassisk tid er et universelt fenomen observert over hele det greske området. Fenomenet blir ofte påpekt av forskere, men likevel har årsakene til denne markante nedgangen i liten grad tidligere blitt undersøkt. Formålet med denne undersøkelsen er dermed å søke å slå fast årsaken til nedgangen i antallet dedikerte votiver i Tegea etter arkaisk tid. Et annet mål er å undersøke om diakrone endringer i votivmaterialet kan speile sosiale og politiske endringer i det greske samfunnet, og ut fra dette å bestemme om votiver kan egne seg som indikatorer på samfunnsendringer. Ved hjelp av kvalitativ og kvantitativ metode blir votivmaterialet fra Athene Alea-helligdommen i Tegea analysert. Undersøkelsen fokuserer også på hvilken rolle votivene spilte i samfunnet og i helligdommen, og på bakgrunn av dette fremmes ulike hypoteser til den brå nedgangen i votivmateriale. En modell presenteres som et verktøy for å analysere hypotesene, og ved å applisere analysemodellen diskuteres det hvilke hypoteser som kan ha vært årsak til nedgangen i votivmateriale etter arkaisk tid.nor
dc.description.abstractThe transition from the Archaic to the Classical period is marked by a universal phenomenon, namely the decline in the votives dedicated to Greek Sanctuaries. Scholarship so far has been succesful in pointing out this decline, yet the causes of this phenomenon have gone relatively unexamined. The primary purpose of this study is to fill in this gap, by providing a thorough examination of the potential causes of this phenomenon after the Archaic period, with particular reference to the archaeological area of Tegea. Another goal of this study is to investigate the extent upon which this diachronic decline in votives may reflect a possible social and political pattern of change in the Greek society. Hence, the suitability of votives as signifiers of social change will be illustrated. This study will further be enriched by a qualitative and quantitative analysis of the votive material that is preserved from the sanctuary of Athena Alea in Tegea. Through this analysis and on the basis of my interpretation of some dominant scholarly hypotheses, the study will present a new model that will determine more conclusively which existing hypotheses, or combination thereof, explains this abrupt votive decline after the Archaic period.eng
dc.language.isonor
dc.subjectVotiver
dc.subjectsamfunnsendring
dc.subjectreligion
dc.subjectgresk
dc.subjectarkaisk
dc.subjectklassisk
dc.subjecthelligdom
dc.subjectsanctuary
dc.subjectArchaic
dc.subjectClassical
dc.subjectAncient
dc.subjectGreek
dc.titleVotiv og samfunnsendring. Tegea fra arkaisk til klassisk tid.nor
dc.titleVotives and Social Change. Tegea from the Archaic to the Classical Period.eng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-09T22:02:19Z
dc.creator.authorAndreadakis, Linn Trude Lieng
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45470
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40701/1/LiengAndreadakis_2014.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata