Hide metadata

dc.contributor.authorNaper, Anja Aaheim
dc.date.accessioned2014-09-07T22:01:37Z
dc.date.available2014-09-07T22:01:37Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationNaper, Anja Aaheim. Klimakrise eller oljefest? Perspektiver fra kommentariatet. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40683
dc.description.abstractFossil energi er en av de viktigste grunnene til menneskeskapte klimaendringer. Norge ligger i verdenstoppen som produsenter av olje, men har samtidig store ambisjoner på klimaområdet. Denne oppgaven ser på kommentariatets, her forstått som pressens lederartikler og redaksjonelle kommentarer, fremstilling av Norge som henholdsvis klimanasjon og petroleumsgigant. Studien ser på kommentarer og ledere i samtlige riks- og regionsaviser gjennom en periode på et og et halvt år. Gjennom både en kvantitativ og en kvalitativ analyse basert på Norman Faircloughs modell for kritisk diskursanalyse, konkluderer studien med at klima og olje i liten grad blir satt i sammenheng med hverandre, men heller behandles som to separate tema. Nyhetshendelser bestemmer dessuten langt på vei ikke bare hva som kommenteres, men også hvordan. Dette understrekes ved at lederartiklene, som tradisjonelt er ment å fremme avisens eget syn, delvis motsier seg selv innenfor én og samme avis når de kommenterer klima- og oljepolitikk. I kommentarer om olje adopterer store deler av kommentariatet oljenæringens og regjeringens argumenter. Journalistene vektlegger både norsk oljes potensial for å forsyne en stadig mer trengende verden med energi, samt oljens betydning for norsk velferd og norsk økonomi. Kommentarer om klimaendringer er gjerne katastrofeorienterte eller de handler om politisk spill. Det finnes også noen kommentarer som kritiserer norsk oljeutvinning sett i lys av klimaendringene. Likevel kan det hevdes at kommentariatet fungerer delvis som oljenæringens og regjeringens mikrofon heller «vaktbikkje».nor
dc.description.abstractThis master thesis examines newspaper editorials and commentary journalism in their portrayal of Norway as respectively an oil nation and a nation that claims to be an ethical leader in environmental policy. The study looks at journalistic comments and editorials in 15 different Norwegian newspapers, over a period of one and a half years. Through a quantitative and qualitative discourse analysis, the results reveal that the journalistic comments and editorials are influenced, to a certain extent, by the views of the oil industry and the government. They all claim that Norway should continue to export oil to help poorer countries out of poverty; that the oil industry provides jobs and that the Norwegian welfare state is financed by oil. Comments and editorials on climate policy are, to a lesser extent, related to Norwegian oil production. Consequently, journalists provide a microphone for political actors and the oil industry s point of view rather than fill the role of critical watchdog . The study also reveals that some editorials (characterized by having constant standards ) within one newspaper, partly submit contradictory views.eng
dc.language.isonor
dc.subjectJournalistikkens
dc.subjectfunksjon
dc.subjectkommentariatet
dc.subjectoljepolitikk
dc.subjectklimapolitikk
dc.titleKlimakrise eller oljefest? Perspektiver fra kommentariatetnor
dc.titleClimate Crisis or Petroleum Feast? A Study on Editorials and Commentary Journalismeng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-08T22:03:57Z
dc.creator.authorNaper, Anja Aaheim
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45312
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40683/1/Masteroppgave-Aaheim-Naper.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata