Hide metadata

dc.contributor.authorThoresen, Simen Beck
dc.date.accessioned2014-09-07T22:01:36Z
dc.date.available2014-09-07T22:01:36Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationThoresen, Simen Beck. Supporteren som journalist: En kvalitativ studie av journalistisk praksis i norske supporterklubber for britiske fotballag. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40682
dc.description.abstractDenne studien ser nærmere på den journalistiske praksis i norske supporterklubber for britiske fotballag. Verdens største idrett samler supportere på tvers av geografiske og sosiale grenser, og som en forlengelse av dette har det blomstret et stort antall supporterorganisasjoner. I tillegg til å undersøke hva som kjennetegner denne formen for journalistikk ser studien nærmere på hva som kjennetegner fotballsupportere og supporterkultur og hvilken rolle supporterjournalistikken spiller i denne kulturen. Studien tar sikte på å øke forståelsen rundt et lite utforsket fenomen. For å prøve å forstå den journalistiske praksisen tar studien utgangspunkt i noen klassiske forståelser av journalistikk. Det er et yrke i konstant endring, og oppgaven vil problematisere det å finne allment aksepterte definisjoner. Den journalistiske praksis i supporterklubbene vil bli satt opp mot noen av disse klassiske og normative forståelsene. I tillegg vil teoretiske perspektiver knyttet til fotballmagasiner og supporterkultur benyttes for å se hvilken rolle disse supporterklubbene spiller i den kulturen. Den metodiske tilnærmingen i studien er kvalitative intervjuer med redaktører og daglige ledere i de største supporterklubbene i Norge, samt to journalister som har erfaring med å jobbe både i supporterklubber og i dagspressen. Intervjuene vil supplere en kvalitativ analyse av supporterklubbenes medlemsblader. Disse medlemsbladene er omfattende magasiner som utgis mellom seks og åtte ganger årlig. Undersøkelsen viser at dette er en form for journalistikk som bruker flere klassiske journalistiske kjennetegn og virkemidler, og som kan sies å ligge nært opp til landslagsjournalistikken. Undersøkelsen viser også hvordan det i lys av den teknologiske utviklingen opprettes egne mediekanaler for å tilby tilpasset innhold til et spesialistpublikum. I tillegg viser funnene fra undersøkelsen at disse supporterklubbene spiller en meget sentral rolle i supporterkulturen, og ved sin journalistiske praksis bidrar de til å styrke følelsen av et fellesskap og knytte mennesker sammen. Denne studien ser nærmere på den journalistiske praksis i norske supporterklubber for britiske fotballag. Verdens største idrett samler supportere på tvers av geografiske og sosiale grenser, og som en forlengelse av dette har det blomstret et stort antall supporterorganisasjoner. I tillegg til å undersøke hva som kjennetegner denne formen for journalistikk ser studien nærmere på hva som kjennetegner fotballsupportere og supporterkultur og hvilken rolle supporterjournalistikken spiller i denne kulturen. Studien tar sikte på å øke forståelsen rundt et lite utforsket fenomen.   For å prøve å forstå den journalistiske praksisen tar studien utgangspunkt i noen klassiske forståelser av journalistikk. Det er et yrke i konstant endring, og oppgaven vil problematisere det å finne allment aksepterte definisjoner. Den journalistiske praksis i supporterklubbene vil bli satt opp mot noen av disse klassiske og normative forståelsene. I tillegg vil teoretiske perspektiver knyttet til fotballmagasiner og supporterkultur benyttes for å se hvilken rolle disse supporterklubbene spiller i den kulturen.   Den metodiske tilnærmingen i studien er kvalitative intervjuer med redaktører og daglige ledere i de største supporterklubbene i Norge, samt to journalister som har erfaring med å jobbe både i supporterklubber og i dagspressen. Intervjuene vil supplere en kvalitativ analyse av supporterklubbenes medlemsblader. Disse medlemsbladene er omfattende magasiner som utgis mellom seks og åtte ganger årlig.   Undersøkelsen viser at dette er en form for journalistikk som bruker flere klassiske journalistiske kjennetegn og virkemidler, og som kan sies å ligge nært opp til landslagsjournalistikken. Undersøkelsen viser også hvordan det i lys av den teknologiske utviklingen opprettes egne mediekanaler for å tilby tilpasset innhold til et spesialistpublikum. I tillegg viser funnene fra undersøkelsen at disse supporterklubbene spiller en meget sentral rolle i supporterkulturen, og ved sin journalistiske praksis bidrar de til å styrke følelsen av et fellesskap og knytte mennesker sammen.nor
dc.description.abstractThis study takes a closer look at the journalistic practises in Norwegian fan clubs for English football teams. The world s largest sports unites supporters across geographical and social boundaries, and as an extension of this phenomenon a large number of supporter organizations have flourished. In addition to an examination of this form of journalism s characteristics, the study takes a closes look into the characteristics of football fans and fan culture, and to which extend this journalistic form can be said to play a part in this culture. The study aims to increase the understanding of a unexplored journalistic phenomenon. To try to understand the journalistic practice in these supporter clubs, the study is based on some classic concepts of journalism. It is a profession in constant change, and the study will question the possibility of finding commonly accepted definitions. The journalistic practice of supporter clubs will be pitted against some of these classic and normative understandings. In addition, theoretical perspectives related to football magazines and supporter culture is used to see what kind of role these supporter clubs play in the culture. The methodological approach of the study is qualitative interviews with editors and general managers in the largest supporter clubs in Norway, as well as two journalists who have experience of working in both the supporter clubs and in the press. The interviews will supplement a qualitative analysis of supporter fanzines published by the supporter clubs. These fanzines are extensive magazines published between six and eight times a year. The study shows that this is a form of journalism that uses several classic journalistic features and tools, and can be said to be close to the journalism associated with the national team. However, there are some key differences, and the study shows that journalism plays a role in the production of community and identity. The study also shows that in the light of technological developments it is created own media channels to provide customized content to a specialist audience. In addition, findings from the study show how these supporter clubs has a very important role in the fan culture, and by their journalistic practice they help to reinforce a supporter culture which is strong among Norwegian fans.eng
dc.language.isonor
dc.subjectjournalistikk
dc.subjectsupporter
dc.subjectsupporterkultur
dc.subjectsport
dc.subjectsportsjournalistikk
dc.subjectfotball
dc.titleSupporteren som journalist: En kvalitativ studie av journalistisk praksis i norske supporterklubber for britiske fotballagnor
dc.titleThe supporter as a journalist: A qualitative study of journalistic practices in Norwegian fan clubs for English football teamseng
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-08T22:03:57Z
dc.creator.authorThoresen, Simen Beck
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45385
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40682/1/Thoresen-Master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata