Hide metadata

dc.contributor.authorMangen, Hans Alexander
dc.date.accessioned2014-09-07T22:01:19Z
dc.date.available2014-09-07T22:01:19Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationMangen, Hans Alexander. Naturen kaller. Marka som helsefremmende arena. Master thesis, University of Oslo, 2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/40666
dc.description.abstractDenne masteroppgaven handler om Marka som helsefremmende arena, med fokus på både fysisk aktivitet og muligheten for rekreasjon. Oppgavens kontekst er Oslomarka. Hensikten med oppgaven er å belyse den enkeltes drivkrefter for å bruke Marka. Det empiriske materiale har blitt til gjennom deltagende observasjon og fokusgruppeintervju på Den Norske Turistforeningen sine fellesturer og Skiforeningen sine Trening Uten Tak arrangementer. Det teoretiske perspektivet i oppgaven er fenomenologisk. Hvilken mening bruk av skog og mark har for den enkelte, og deres erfaringer, står derfor sentralt i oppgaven. I et samfunn hvor inaktivitet blir en stadig større trussel mot folkehelsa, er Marka en velegnet arena for økt fysisk fostring. Samtidig viser denne oppgaven at fysisk aktivitet i skog og mark kan by på så mye mer enn god form. Naturen tiltaler oss som enkeltindivider, og vi tillates å være oss selv. Gjennom reelle utfordringer, som krever vår tilstedeværelse, blir skog og mark et pusterom i hverdagen. Selve følelsen av å være i ute i naturen er i seg selv så givende at vi vender tilbake bare for å oppleve den. Dette gir trening i Marka en utvidet betydning, som ikke ene og alene kan måles gjennom økt fysisk form.nor
dc.description.abstractThis thesis is about the nature as a place for physical activity and mental coping. The context of the thesis is the forest around Oslo. The empirical material stems from observations and interview conducted during hiking and outdoor training organized by Den Norske Turistforening and Skiforeningen. Phenomenology constitutes the theoretical perspective of the study. Individual experience is therefore by great meaning. While inactivity is an increased threat to our society, the study shows how nature can play an important role as an arena for physical activity. However, this study shows that the nature calls upon us as individuals, it allows us to see possibilities for moving as the body each and one of us is, and therefore to bee ourselves. Through real challenges, which demands total commitment, nature becomes a place for respite.eng
dc.language.isonor
dc.subjectnatur
dc.subjectMarka
dc.subjectfysisk
dc.subjectaktivitet
dc.subjectfolkehelse
dc.subjectfenomenologi
dc.subjectflow
dc.titleNaturen kaller. Marka som helsefremmende arenanor
dc.typeMaster thesis
dc.date.updated2014-09-08T22:03:46Z
dc.creator.authorMangen, Hans Alexander
dc.identifier.urnURN:NBN:no-45336
dc.type.documentMasteroppgave
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/40666/1/Mangen-master.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata